Search
Close this search box.

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο Υπουργείο Ανάπτυξης για θέματα
καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας

Τις προτάσεις του, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση του πλαισίου της επιχειρηματικής δραστηριότητας εν γένει, ώστε να καταστεί πιο πρόσφορο το έδαφος για επενδύσεις, κατέθεσε με υπόμνημά του το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων και στον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω υπόμνημα αποτελεί συνέχεια και εξειδίκευση του υπομνήματος που κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό πριν την 85η ΔΕΘ. Για την προετοιμασία του, είχαν συγκροτηθεί επτά (7) Ομάδες Εργασίας με αντικείμενο την ανάλυση επί μέρους θεμάτων. Από τα πορίσματα των ΟΕ, τα σημαντικότερα θέματα εντάχθηκαν στο ενιαίο υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, ενώ οι πλήρεις αναλύσεις θα αποσταλούν κατά περίπτωση στους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς, όπως εν προκειμένω στον κ. Γεωργιάδη.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, επισημαίνει για ακόμα μία φορά την αναγκαιότητα να υπάρξει μετασχηματισμός του ΓΕΜΗ σε ΓΕΜΗ 2.0 (στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΛΛΑΔΑ 2.0) προκειμένου να καταστεί το απόλυτο εργαλείο σχεδιασμού και καταγραφής, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για όσους χαράζουν και ασκούν μακροπρόθεσμες αλλά και βραχυπρόθεσμες πολιτικές (Δήμαρχοι, Περιφερειάρχες, Πολιτικοί).

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στο σχετικό υπόμνημα, θα πρέπει να επεκταθούν οι δυνατότητες των χρηστών για την έκδοση χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις ενώ είναι εξίσου σημαντικό να θεσμοθετηθεί η τυποποιημένη ψηφιακή καταχώρηση των  οικονομικών μεγεθών από τις επιχειρήσεις που οφείλουν να δημοσιεύουν ισολογισμούς, αλλά και τα Ε3, άδειες λειτουργίας, κ.λ.π.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην ανάγκη επίσπευσης της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδοτική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να υπάρξει άμεση ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Πεδίο θελκτικό για επενδύσεις

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, το ΤΕΕ/ΤΚΜ κρίνει αρχικά απαραίτητη τη δημιουργία εφαρμογής προκειμένου ο επενδυτής να ενημερώνεται για την πορεία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του και των σχετικών διαδικασιών έκδοσής της. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού-θεσμικού πλαισίου για τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα σε συνέχεια της πρωτοβουλίας ELΕVATE GREECE με συγκεκριμένα φορολογικά, ασφαλιστικά και μη μισθολογικά κίνητρα, ενώ προτάσσεται και η δημιουργία αντίστοιχης πρωτοβουλίας με το ELΕVATE GREECE, για τις δομές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Επίσης ιδιαίτερη σημαντική είναι η άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των αιτήσεων για τους οργανισμούς Μικροχρηματοδοτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου εγγυήσεων και δανείων. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει και τη σύσταση Εθνικού Αποθετηρίου Αναπτυξιακών Μελετών και δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας/πλατφόρμας στους τομείς της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ανάπτυξης επενδύσεων και αναπτυξιακών πολιτικών, με στόχο την προώθησή τους.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών  δημιουργίας του ψηφιακού χάρτη επενδύσεων και η ίδρυση ειδικών φορολογικών ζωνών (με max 10%) στην ΠΚΜ (αλλά και σε όλο το βορειοελλαδικό τόξο της χώρας) κατά τα πρότυπα της Γερμανίας, με εξειδικευμένα τεχνοοικονομικά κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων είναι επίσης μία πρόταση, η υλοποίησή της οποίας θα ενισχύσει σημαντική το κομμάτι προσέλκυσης επενδύσεων. Επιπλέον, κατόπιν «ζύμωση» με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Αγροτικών Προϊόντων & Εμπορευμάτων (Southeastern Commodity Exchange) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τροχοπέδη ο χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων 

Ιδίως στη Β. Ελλάδα, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε σχέση με τον  αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται.

Προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει στον Υπουργό τις ακόλουθες ενέργειες:

-Άμεση οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση των αρμοδίων υπηρεσιών.

-Θεσμοθέτηση χρονοδιαγραμμάτων επί επιβολής κυρώσεων και εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου επιτάχυνσης των διαδικαστικών ελέγχων και της έκδοσης των αποφάσεων ολοκλήρωσης και εκταμίευσης των δόσεων ενίσχυσης

-Δημιουργία πλατφόρμας-χρήση έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης από τις επιχειρήσεις της πορείας της επένδυσής τους

-Δημιουργία ιστοσελίδας με πλήρη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Νόμου καθώς η παρούσα σελίδα δε συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες ενημέρωσης των επιχειρήσεων

-Επέκταση των κλάδων ενίσχυσης σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας και της τεχνολογίας

-Βελτίωση του περιεχομένου αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στις επιχειρήσεις.

Προτάσεις για την ανάπτυξη της Κ. Μακεδονίας

Στο υπόμνημα που επιδόθηκε στον κ. Γεωργιάδη το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμπεριέλαβε συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Κ. Μακεδονίας και την ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση των εν εξελίξει έργων.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο προτείνει:

-Άμεση εκπόνηση μελετών κατασκευής των απαραίτητων υποδομών των δικτύων (φυσικό αέριο, ύδρευση, οπτικές ίνες, κ.λ.π.) καθώς και των υποδομών προσβασιμότητας (στάση ΟΑΣΘ, δρόμοι, επέκταση μετρό, σύνδεση με αεροδρόμιο, κ.λ.π.) στο Thess INTEC .

-Επανεξέταση του ρόλου και της στρατηγικής στόχευσης και εν γένει δραστηριότητας της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ). «Με διαχρονική ευθύνη και των φορέων της πόλης αλλά και της πολιτείας κανένας θύλακας δεν έχει δημιουργηθεί  μέχρι σήμερα ενώ επίσης δεν υπάρχει σαφές σχέδιο και προσδιορισμός του ρόλου της ΑΖΚ. Η υλοποίηση του εγχειρήματος δημιουργίας του πάρκου 4ης γενιάς Thess INTEC σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το βασικό στόχο της ΑΖΚ για την ύπαρξή της. Χρόνος και χρήμα έχουν σπαταληθεί για ελάχιστο αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται η πολιτεία να ορίσει άμεσα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, διοικητική αναδιάρθρωση, επιτάχυνση υλοποίησης των θυλάκων, δημιουργία κινήτρων καθώς και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου που είχε ολοκληρωθεί το 2018», τονίζεται.

-Δημιουργία προγράμματος κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων για τις σημαντικές υποδομές του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης (ΑΖΚ, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Τhess INTEC).

-Καθιέρωση ετήσιας εκδήλωσης βραβείων νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ΔΕΘ με παράλληλη διοργάνωσης ετήσιου συνεδρίου και απολογισμού δραστηριότητας του ELAVATE GREECE.

-Ίδρυση παραρτήματος της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, με ευθύνη το χώρο του ευρύτερου Βορειοελλαδικού τόξου (ΑΜΘ-ΚΜ-ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ).

-Ίδρυση παραρτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 στη Θεσσαλονίκη, εντός του ΥΜΑΘ, που θα συντονίζει τα έργα που θα υλοποιηθούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Δείτε το πλήρες κείμενο των προτάσεων που κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ