Search
Close this search box.

Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Οδηγού του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

TEE-TKM-Logo-300x226

Μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας, το ΤΕΕ/ΤΚΜ με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπέβαλε σειρά προτάσεων και επισημάνσεων για τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη».

Στην επιστολή που υπογράφει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης, αναφέροντα τα παρακάτω:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,Μετά από σχετική εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις και επισημάνσεις για τον Οδηγό του Προγράμματος «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ»:

  1. Με την προτεινόμενη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων, στην λογική first in first served μέχρι της εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων, είναι πολύ πιθανόν να παρουσιαστούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού (πχ λόγω χρήσης συστημάτων αυτόματης καταχώρησης των αιτήσεων, όπως είχε καταγγελθεί σε πρόσφατη διαδικασία αδειών για Φ/B πάρκα, αλλά και προς διετίας για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»). Προτείνεται:− Να υποβάλλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προτείνουμε συγκεκριμένα ως τέτοιο την μία εβδομάδα, και να βαθμολογηθούν με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια τα οποία θα καθοριστούν στον τελικό οδηγό εφαρμογής,− Να εγκριθούν αρχικά οι αιτήσεις με την μεγαλύτερη βαθμολογία και μέχρι την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων,− να χαρακτηρισθούν ως επιλαχούσες όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις, ώστε, αν υπάρξει μελλοντική δυνατότητα αύξησης κονδυλίων, να ικανοποιηθούν για όσες αρκούν, για όσους δε πολίτες δεν θα θέλουν να περιμένουν να τους δίδεται η δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης, όντας στην διακριτική ευχέρεια τους αν θα προχωρήσουν μόνοι τους στην υλοποίηση του έργου. Με αυτό τον τρόπο θα είναι πιο αξιοκρατική η διαδικασία όπως πολύ πετυχημένα έγινε στο Εξοικονομώ 2021, ενώ θα είναι αποτελεσματικότερη και ως δράση κατά τηςενεργειακής φτώχειας.
  2. Κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί σε πόσο χρονικό διάστημα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου όλων των παραστατικών θα καταβάλλεται η επιχορήγηση.
  3. Κρίνεται ότι η προκαταβολή 70% της επιχορήγησης στον Ανάδοχο του έργου στα πρότυπα του Εξοικονομώ 2021, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά να συμμετέχουν.
  4. Προτείνεται να προβλεφθεί, για τον μηχανικό που ορίζεται στα έργα, η δυνατότητα να διαχειριστεί το σύνολο των αιτήσεων για τις οποίες του έχει ανατεθεί ο εν λόγω ρόλος από τους ωφελούμενους, κατά το αντίστοιχο πρότυπο του συμβούλου έργου στο Εξοικονομώ 2021.
  5. Προτείνεται να δοθεί ικανός χρόνος προετοιμασίας των ενδιαφερόμενων μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων και, επίσης, αντίστοιχος χρόνος εξοικείωσης στους ενδιαφερόμενους πολίτες & μηχανικούς με την πλατφόρμα υποβολής τους.
  6. Σε πολλά εγκεκριμένα έργα του Εξοικονομώ 2021 θα ενσωματωθούν αντλίες θερμότητας οι οποίες, θα ήταν ιδανικό να συνδυαστούν με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων. Η μη έναρξη υποβολής των δανείων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως επίσης και η μη καταβολή μέχρι σήμερα των προβλεπόμενων προκαταβολών επιχορήγησης όπου η ιδία συμμετοχή καλύπτεται με ίδια κεφάλαια του ωφελουμένου,έχουν ως αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει καμία εργασία συμπεριλαμβανομένης και της επαύξησης ισχύος της ηλεκτρικής παροχής.Εφόσον δεν προλάβουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων να ολοκληρώσουν την επαύξηση ισχύος της παροχής, είναι σημαντικό να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ΦΒ με βάση την ισχύ της αίτησης επαύξησης που θα έχουν καταθέσει στον ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι η αίτηση είναι άμεσα διαθέσιμη και μπορεί να διασταυρωθεί.
  7. Κρίνεται απαραίτητο οι κατασκευές (στέγες, πέργκολες, υπόστεγα) όπου θα γίνει η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών να είναι νόμιμες από πολεοδομικής πλευράς, απαίτηση η οποία πρέπει να αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος.
  8. Τέλος, εκτιμούμε ότι χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης το θέμα με τις μπαταρίες που θα τοποθετηθούν και σε περίπτωση ολικής βλάβης μετά την παρέλευση της 5ετίας αν είναι υποχρεωτικό να αντικατασταθούν.Είμαστε στη διάθεση των συνεργατών σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΔΩ

Μπορείτε να βρείτε την προδημοσίευση του Οδηγού του Προγράμματος ΕΔΩ