Search
Close this search box.

Πρόσκληση για τη δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”

Πρόσκληση για τη δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”

Δημοσιεύθηκε στη “Διαύγεια” η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης “Έξυπνη Μεταποίηση” και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».» που υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

  • Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 73.227.620 €. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:. α) 70% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης. β) 30% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.
  • Στο πλαίσιο της Δράσης, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €). Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα . Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανά δικαιούχο επιχείρηση δεν δύναται να υπερβεί τα όρια της έντασης ενίσχυσης που προβλέπονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
  • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.
  • Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της ΥΑ, την πρόσκληση και τα παραρτήματά της:

29092022_ΔΙΑΥΓΕΙΑ_60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ Πρόγραμμα ΕΞΥΠΝΗ_ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ_ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΟΔΗΓΟΣ v2