Search
Close this search box.

Σε ΦΕΚ η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Σε ΦΕΚ η έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πράξη έγκρισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός του οποίου περιλαμβάνονται και τα μέτρα που αφορούν στα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Η εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΠΠΔΑ) αποσκοπεί στα εξής:

  • Εφαρμογή των άρθρων 57 και 4 του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου … και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 129), σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία θέτει την πρόληψη ως πρώτη προτεραιότητα.
  • Εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα άρθρα 9 και 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και για την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων περιλαμβάνει:

  • Παρουσίαση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
  • Παρουσίαση των υφιστάμενων εθνικών και ενωσιακών νομοθεσιών, πολιτικών και στρατηγικών.
  • Τον ορισμό ρευμάτων προτεραιότητας, καθώς και στόχων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
  • Τον προσδιορισμό μέτρων και δράσεων για την υλοποίηση των στόχων αυτών, την επιτυχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση του ΕΠΠΔΑ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
  • Όλες τις απαιτήσεις, στόχους και μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Κατεβάστε και δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα συγκριτικά στοιχεία παραγωγής αποβλήτων του 2018 με τις προβλέψεις για το 2030 ανά κατηγορία.