Search
Close this search box.

Συνάντηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Συνάντηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ βρέθηκε την Παρασκευή 21.10.2022 το προεδρείο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, στο πλαίσιο του κύκλου επαφών που πραγματοποίησε με τα Επιμελητήρια όμορων περιφερειών.  

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργος Τσακούμης και ο Γ.Γ. κ. Φώτης Κουβουκλιώτης υποδέχτηκαν τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Νίκο Συλλίρη, την Αντιπρόεδρο κ. Λίνα Μπάκαβου και το Μέλος της ΔΕ κ. Ρούλα Βαρσάμη. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων επί οργανωτικών και θεσμικών θεμάτων ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα  διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Υπήρξε σύγκλιση στον τρόπο προσέγγισης της υφιστάμενης κατάστασης (ανθρώπινο κεφάλαιο, επιστημονική γνώση, οικονομικοί πόροι, υποδομές, ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, ανάπτυξη) και συναίνεση για  το τι μέλλει γενέσθαι.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητήριων επισήμαναν πως η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται ως µια εποχή µεγάλων αναπτυξιακών προκλήσεων και δυνατοτήτων. Τονίστηκε επίσης ότι οι επαφές με θεσμικούς παράγοντες και φορείς που στοχεύουν στην καταγραφή αναπτυξιακών προβληματισμών και κοινών κατευθύνσεων δράσης, προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας, συνιστούν πρωτοβουλίες  ζωτικής σημασίας.

Υπογραμμίστηκε δε πως δεν νοείται στις μέρες μας βιώσιμη εθνική ανάπτυξη, χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη. Η Μακεδονία και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεχωριστή εθνική σημασία και επενδυτική προοπτική, τόνισαν οι δύο Πρόεδροι.

Συμφώνησαν επίσης στο ότι η οργάνωση του φλέγοντος ζητήματος της Δίκαιης Μετάβασης, όχι μόνο είναι μια σύνθετη και συμμετοχική διαδικασία, αλλά  θα έπρεπε να είχε δρομολογηθεί προ πολλού (από τότε που είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΜ  υπογράμμισε τη σημασία  αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων, προκειµένου η Δυτική Μακεδονία να παραμείνει και να μετεξελιχθεί σε ενεργειακό κόµβο (επένδυση υδρογόνου, εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων, διακρατικά και ευρωπαϊκά έργα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κλπ.).

Από την πλευρά του ο κ. Τσακούμης τόνισε πως ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (καθαρές μορφές ενέργειας, πράσινες και μπλε επενδύσεις, κυκλική οικονομία, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,  πρόληψης και διαχείριση των κινδύνων, ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων των Περιφερειακών Προγραμμάτων), συνδέεται άρρηκτα με την προσαρμογή στα νέα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, συνακόλουθα με την ανάγκη καλλιέργειας αξιών  σε καινοτόμους κλάδους και τομείς.

Συμφωνήθηκε επίσης η υιοθέτηση και εφαρμογή διαπεριφερειακών περιφερειακών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, (ως µιας παραμέτρου που καθορίζει το µοντέλο ανάπτυξης των επόµενων χρόνων), των σιδηροδρομικών συνδέσεων, των οδικών μεταφορών, logistics κλπ. με γνώμονα  ότι η περιφέρειά μας, μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Τα μέλη που συμμετείχαν στη συνάντηση συζήτησαν και για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας για κάθε έργο υποδομής, στα πρότυπα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Το ένα σκέλος είναι εκτέλεση των έργων και το άλλο εξίσου σημαντικό είναι η συντήρηση των δημόσιων υποδομών. Όπως είπαν, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η προώθηση ενός εμπνευσμένου στρατηγικού σχεδιασμού του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας με δομή, οργάνωση, σοβαρότητα, αρτιότητα, διαφάνεια. 

Ως εκ τούτου και για την επίτευξη  αυτού του μακρόπνοου στόχου, η δύο Πρόεδροι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως επιβάλλεται η  διοργάνωση αναπτυξιακού περιφερειακού συνεδρίου  κατάρτισης μακρόπνοου σχεδίου των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε βάθος 10ετίας τουλάχιστον, ώστε να αποτελέσει τη βάση της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, στη σωστή κατεύθυνση και «εντός χρόνου».