Search
Close this search box.

Συνέντευξη Προέδρου ΣΜΗΒΕ Β.Αργυρόπουλου: είναι σύνηθες, άνθρωποι με ελλιπή σχετική εκπαίδευση να παρουσιάζονται ως ειδήμονες

Argyropoulos-SMHBE-1-237x300

Άτυπα… πανελλήνιος έχει γίνει ο ΣΜΗΒΕ σύμφωνα με τον πρόεδρό του, κ. Βασίλη Αργυρόπουλο, για λόγους που εξηγεί στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο blog του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Δεν διστάζει μάλιστα να γίνει αιχμηρός για σειρά θεμάτων που απασχολούν τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη:

1) Πως αξιολογείτε την προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης για τους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στην Ελλάδα, και πόσο ελκυστικά είναι σήμερα τα… οικονομικά και οι συνθήκες άσκησης της ειδικότητας στην Ελλάδα;

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, σήμερα υπάρχει έλλειψη σε Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς στην αγορά εργασίας. Η ζήτηση σε καταρτισμένους ή και χωρίς εμπειρία Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Από παλαιότερη έρευνα που είχε διεξάγει το ΤΕΕ το ποσοστό των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων μηχανικών που δεν είχε απασχόληση ήταν μικρότερο από 1%. Διαχρονικά λοιπόν οι συνάδελφοι νεότεροι και μη, έβρισκαν πάντα εργασία. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ καλά καταρτισμένοι μηχανικοί, ικανοί να ανταπεξέλθουν σε κάθε μορφής και επιπέδου προκλήσεις.

Με την οικονομική κρίση πολλοί νεότεροι συνάδελφοι κατέφυγαν στο εξωτερικό και δεν εισήλθαν στην Ελληνική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα, σήμερα να παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη.

Αναφορικά δε με τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Στην καθημερινότητα τους οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ανθρώπους που πιστεύουν ότι γνωρίζουν καλύτερα τα σχετικά με την επιστήμη του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου μηχανικού, θέματα. Είναι σύνηθες, κυρίως στις δημόσιες υπηρεσίες, άνθρωποι με ελλιπή σχετική εκπαίδευση, προσκολλημένοι στα όσα εμπειρικά και αποσπασματικά γνωρίζουν από πρακτικές του περασμένου αιώνα, να παρουσιάζονται ως ειδήμονες και θεματοφύλακες του δημόσιου συμφέροντος.

Οι συχνές αλλαγές της νομοθεσίας και πολλές φορές οι λανθασμένες διατυπώσεις στις νομοθετικές διατάξεις, δεν βοηθούν στην εύρυθμη άσκηση του επαγγέλματος. Είναι συχνό το φαινόμενο οι νομοθέτες να μην διεξάγουν διαβούλευση ή να μην λαμβάνουν υπόψη τους τις παρατηρήσεις των συλλογικών οργάνων των μηχανικών όταν διεξάγεται διαβούλευση, όσο περιορισμένη χρονικά και αν είναι αυτή.

Οι οικονομικές απολαβές δε των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων μηχανικών, σίγουρα υπολείπονται των αντίστοιχων αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό γενικότερα. Ο μηχανικός που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, που έχει την ευθύνη της αύξησης της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας μίας επιχείρησης ή την επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να αμείβεται με σαφώς μεγαλύτερα ποσά από αυτά που επικρατούν σήμερα στην Ελληνική αγορά. Η κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών που προβλεπόταν παλαιότερα, δεν βοήθησε στην κατεύθυνση αυτή. Είναι παλαιός χρυσός κανόνας της αγοράς «ότι πληρώνεις παίρνεις». Ο ΣΜΗΒΕ προσπάθησε και συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των νεότερων κυρίως συναδέλφων για το σωστό τρόπο κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών Μηχανικού. Στο δημόσιο τομέα η κατάσταση είναι παρόμοια όπου ο μηχανικός φέρει σημαντικές και βαρύτατες ευθύνες αλλά αμείβεται στα ίδια επίπεδα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Το θέμα των αμοιβών είναι και ο κυριότερος παράγοντας φυγής των νέων συναδέλφων στο εξωτερικό.

2) Πόσο ανταποκρίνονται οι ΗΜ στις οργανωμένες προσπάθειες εκπροσώπησης, και πόσο ικανοποιημένος είναι ο ΣΜΗΒΕ από την επικοινωνία με την πολιτεία στην προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο. Εκτιμάτε ότι η γεωγραφική παράμετρος (ανα περιφέρεια) παίζει ρόλο στη διαβάθμιση της έντασης τέτοιων ζητημάτων, ή πρόκειται για ομοιόμορφα ζητήματα ανά την επικράτεια;

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στους περισσότερους συλλόγους και στις συλλογικές προσπάθειες ένα σημαντικό μέρος των συναδέλφων δηλώνει αποχή. Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος έχει την τιμή να εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος των μηχανικών στη Βόρεια Ελλάδα και τα μέλη του συλλόγου ανταποκρίνονται σχετικά καλά στα καλέσματα του. Οι θέσεις του Συλλόγου γίνονται αποδεκτές και σεβαστές από τους περισσότερους συναδέλφους.

Η επικοινωνία με την πολιτεία και τους φορείς είναι σχετικά απλή αν και οι αρκετοί φορείς της Βορείου Ελλάδος δηλώνουν αναρμόδιοι επί των θεμάτων. Η επικοινωνία με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες) είναι πιο εύκολη, τηλεφωνικά αλλά υπάρχει θέμα καθώς η δια ζώσης συναντήσεις απαιτούν μετακίνηση στην Αθήνα. Υπάρχουν βέβαια πάντα και φαινόμενα κάποιων, ευτυχώς λίγων, φορέων που αγνοούν επιδεικτικά τις επιστολές μας.

Λόγω κυρίως της ηχηρής απουσίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ο ΣΜΗΒΕ παρέχει πολλές φορές υποστήριξη σε συναδέλφους και εκτός της περιοχής ευθύνης του. Θεωρώ υποχρέωση να παρέχουμε στήριξη σε όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως της περιοχής δραστηριότητας καθώς τα περισσότερα θέματα είναι πανελλήνιας εμβέλειας και απασχολούν τους συναδέλφους σε όλη την επικράτεια.

3) Πως αξιολογείτε τη συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ και εν γένει με το ΤΕΕ και τι βήματα θα μπορούσαν κατά τη γνώμη σας να γίνουν για περαιτέρω ενίσχυση της;

Παραδοσιακά η συνεργασία του ΣΜΗΒΕ με το ΤΕΕ και ειδικότερα με το ΤΕΕ/ΤΚΜ ήταν και παραμένει καλή. Υπάρχει όμως σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Ο στόχος του ΤΕΕ, του ΣΜΗΒΕ και όλων των συλλόγων των μηχανικών είναι η συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εάν ξεπεραστούν τα διάφορα επαγγελματικά θέματα των ειδικοτήτων των μηχανικών και ξεκαθαρίσουμε ότι ο κάθε κλάδος θα πρέπει να ασχολείται με τα αντικείμενα της ειδικότητας του τότε είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουμε βελτίωση της συνολικής εικόνας των μηχανικών στην κοινωνία. Ως παράδειγμα να αναφέρουμε την άστοχη ενασχόληση όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών με την ενέργεια που αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο της επιστήμης των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών.

4) Πεδίο ενασχόλησής σας, είναι η ασφάλεια εγκαταστάσεων σε διάφορα πεδία οικονομικής δραστηριότητας. Από την εμπειρία τη δική σας και των συναδέλφων σας, πόσο πιστά τηρούνται οι σχετικοί κανόνες στην Ελλάδα;

Η ασφάλεια των χρηστών των εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων είναι μερικώς ευθύνη των συναδέλφων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο περίπου 50-60 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία και άλλοι τόσοι από περιστατικά πυρκαγιάς. Ατυχήματα σε κτηριακές Η/Μ εγκαταστάσεις σε χώρους συνάθροισης κοινού, αθλητικών δραστηριοτήτων και Μέσα Μεταφοράς είναι συχνά, περισσότερο από το επιθυμητό.

Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι τη σημασία της ασφάλειας της ζωής με τον ίδιο τρόπο. Είναι σύνηθες να μην δίνεται η πρέπουσα σημασία έως ότου συμβεί κάποιο τραγικό συμβάν.

Τις περισσότερες φορές οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς αλλά αγνοείται η σημασία της συντήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων. Ενώ ένα κτήριο σαν δομική κατασκευή έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 έτη, μία ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση όπως η ηλεκτρολογική ή η εγκατάσταση θέρμανσης αποτελείται από μέρη που έχουν διάρκεια ζωής από μερικά χρόνια έως το πολύ λίγες δεκαετίες. Επιπλέον δε για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής απαιτείται περιοδικός έλεγχος που είναι συνήθως ετήσιος.

5) Το τραγικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, φαίνεται ότι πέρα από τον ανθρώπινο παράγοντα, σχετίζεται και με τεχνικά ζητήματα που άπτονται της ειδικότητας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ποια είναι η οπτική του ΣΜΗΒΕ;

Το τραγικό συμβάν όπως όλα τα παρόμοια δυστυχήματα σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που εξελίχθηκαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των πραγματογνωμόνων για τα αίτια του δυστυχήματος και η δικαστική έρευνα για την απόδοση ευθυνών .Σημαντικό ζητούμενο, για τους μηχανικούς είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί παρόμοιο δυστύχημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε αναλυτικότερα θέματα εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης, ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας ανά θέση ευθύνης του προσωπικού καθώς και θέματα επάρκειας μέσων και συστημάτων ελέγχου, εφεδρείας και συντήρησης αυτών. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να μην επαναπαυόμαστε και να υπάρχει εγρήγορση και συνεχή παρακολούθηση.

SMHBE