Search
Close this search box.

Τηλεδιάσκεψη της ΜΕ Χωροταξίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον Γ.Γ. Ε.Μπακογιάννη


Τηλεδιάσκεψη της ΜΕ Χωροταξίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον Γ.Γ. Ε.Μπακογιάννη

Η τακτική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επιβεβαιώθηκε, με τη χθεσινή -τρίτη στη σειρά- συνάντησή του με την Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Τμήματος, παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γιώργου Τσακούμη και τη συζήτηση  (που έγινε διαδικτυακά) να συντονίζεται από τον Πρόεδρο της ΜΕ κ. Δημήτρη Ραΐδη.

Ερωτηθείς για τον γενικό προγραμματισμό ιεράρχησης προτεραιοτήτων για τους Δήμους της Βόρειας Ελλάδας και ιδίως της Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Υπάρχει ήδη μια βάση δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει από την οποία προκύπτει ένας χάρτης gis στον οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από κριτήρια. Προτεραιότητά μας είναι να δούμε κατά πόσον υπάρχουν σχέδια Δήμων (ΓΠΣ) σε εξέλιξη που μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2022. Αν δεν επιθυμεί ο Δήμος να το ολοκληρώσει και θέλει να μπει στη διαδικασία του ΤΠΣ, τότε τον εντάσσουμε στον κύκλο του προγραμματισμού.

Επίσης έχουμε κάνει προτεραιοποίηση για περιοχές με έντονο αναπτυξιακό ενδιαφέρον, ή έντονα περιβαλλοντικά ζητήματα, ή συγκρουσιακά ζητήματα, δηλαδή συνύπαρξη βιομηχανίας και κατοικίας, προβλήματα που μπορεί να προέκυψαν λόγω έλλειψης σχεδιασμού ή από την εξέλιξη του δομημένου περιβάλλοντος. ΄

Όσον αφορά στην προτεραιότητα σε δήμους της Β.Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχει στον προγραμματισμό μας ένα πακέτο 4 κύκλων προκηρύξεων με τους πρώτους να βγαίνουν προς τα μέσα του Ιουνίου. Ο πρώτος κύκλος θα είναι κάπως περιορισμένος σε σχέση με τους επόμενους, για να δοκιμαστεί το σύστημα με τις πρώτες 15-20 μελέτες, για να δούμε και να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα τεχνικά, διαδικαστικά κλπ. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα δεύτερος κύκλος τον οποίο προσδιορίζω προς το τέλος Ιουλίου, ένας προς το τέλος Σεπτεμβρίου και ένας προς το τέλος Οκτωβρίου, ή στις αρχές Νοεμβρίου.

Η προτεραιοποίηση όσον αφορά στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβάνει κυρίως τα παραλιακά μέτωπα και είναι κυρίως σε περιοχές με περιβαλλοντικά ζητήματα, κυρίως κατά μήκος ποταμών, κλπ. Τις συγκεκριμένες περιοχές θα ανακοινώσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, αν όχι στον πρώτο κύκλο των 15-20 μελετών, στον αμέσως επόμενο θα είναι αρκετοί δήμοι και από την Κεντρική Μακεδονία.

Ειδικότερα για το θέμα ενεργοποίησης μελετητών και τα σχετικά κριτήρια ή ειδικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να απαιτηθούν, ο Γ.Γ. του ΥΠΕΝ επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις αλλά υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να δούμε ζητήματα νομιμότητας και κατά πόσον οι σκέψεις αυτές συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο. Κάποια βασικά στοιχεία στα οποία θα επικεντρωθεί η συζήτηση που θέλουμε να συζητήσουμε και μαζί σας είναι: να μπορεί στον κύκλο των μαζικών μελετών που θα προκηρυχθούν 70,100, ή 150 σε κάθε κύκλο (εκτιμούμε ότι θα απαιτηθεί ένα σύνολο 500 μελετών), να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία με έναν συγκεκριμένο αριθμό ανά μελετητικό γραφείο, (ίσως 3-5 σε κάθε κύκλο) ώστε να υπάρχει δουλειά για όλους, χωρίς μεγάλες εκπτώσεις και χωρίς την υπερσυγκέντρωση έργου σε ένα μελετητικό με κίνδυνο να μην προλάβει να ολοκληρώσει έγκαιρα τις μελέτες. Επίσης, στις σκέψεις είναι να μην υπάρχει τεχνική αξιολόγηση, αλλά ειδική τεχνική ικανότητα ως κριτήριο που θα προσδιορίζει τα πτυχία και τα στοιχεία που μπορεί να ισχύουν κατά περιοχή (π.χ. ειδικότητα εξειδικευμένου επιστήμονα για αρχαιότητες). Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης γιατί πιστεύουμε ότι αυτή θα δημιουργήσει πολλές καθυστερήσεις και -λόγω της υποκειμενικότητας που μπορεί να ισχύσει σε μια τέτοια διαδικασία- πολλά ζητήματα ενστάσεων.

Ο κ. Μπακογιάννης ρωτήθηκε για την έγκριση δαπάνης που δημοσιεύτηκε από το Πράσινο Ταμείο για την δημιουργία τευχών προδιαγραφών εκπόνησης και αμοιβών για τα ΤΠΣ και αν αυτό σημαίνει ότι  θα υπάρξει περεταίρω καθυστέρηση πέραν όσων έχουν εξαγγελθεί.

Δεν το συνδέουμε. Το μόνο που μπορώ να σας πω προς το παρόν είναι πως δεν σχετίζεται η ημερομηνία της εξαγγελίας των μελετών με την έγκριση δαπάνης. Είναι ένα γραφειοκρατικό ζήτημα που θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα, αλλά είναι από τα θέματα που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ολοκλήρωση όσων έχουμε εξαγγείλει.

Στο δε ερώτημα αν η διαγωνιστική διαδικασία θα περιλαμβάνει και την σύνταξη τεχνικής προσφοράς ανέφερε:

Δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα οριστικά αν θα περιλαμβάνεται η σύνταξη τεχνικής προσφοράς. Μπορεί να ζητείται πιο πολύ ως προαιρετική, αλλά δεν θα είναι κριτήριο. Κριτήρια θα είναι η τεχνική ικανότητα και εν συνεχεία η οικονομική προσφορά. Εξετάζουμε αν θα μπορεί να μπει και κριτήριο εντοπιότητας, εφόσον το επιτρέψει η ΕΑΑΔΗΣΥ έστω σε κάποιο ποσοστό.

Στη διάρκεια της συζήτησης, που είχε μεγάλη συμμετοχή, τα μέλη της ΜΕ είχαν την ευκαιρία να θέσουν σειρά ερωτημάτων – ακόμα και εξειδικευμένων – με τον κ. Μπακογιάννη, να δίνει αρκετές διευκρινήσεις, ή να σημειώνει παρατηρήσεις προς περαιτέρω διευκρίνηση στα επόμενα στάδια της διαδικασίας για τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ στις προθέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η αξιοποίηση και επεξεργασία των πληροφοριών που προέκυψαν κατά τη χθεσινή συζήτηση από την ΜΕ Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ώστε να ακολουθήσει εισήγηση στη Διοικούσα Επιτροπή και να αποσταλεί έγγραφο επικαιροποιημένων θέσεων και προτάσεων στην ηγεσία του ΥΠΕΝ.