Search
Close this search box.

Την παράταση καταληκτικών ημερομηνιών που αφορούν στο επάγγελμα του μηχανικού ζητεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Την παράταση καταληκτικών ημερομηνιών που αφορούν στο επάγγελμα του μηχανικού ζητεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ

Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητεί την παράταση των παρακάτω καταληκτικών ημερομηνιών, κατόπιν επεξεργασίας αυτών των ζητημάτων από την ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Στο έγγραφο επισημαίνονται τα εξής:

Λόγω της υγειονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας τα τελευταία τρία χρόνια και των άμεσων και έμμεσων συνεπειών που ακολούθησαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την κοινωνία, πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην  εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Οι λόγοι σχετίζονται με δυσλειτουργίες Υπηρεσιών και Επιτροπών, με καθυστερήσεις  στη συγκρότησή τους ή τη συχνότητα συνεδριάσεων,  με την πληθώρα νομοθετημάτων, τα οποία ενίοτε δημιουργούν σύγχυση καθώς και με τα προβλήματα στη συγκέντρωση δικαιολογητικων, αντιγράφων σχεδίων κλπ.

Ως αποτέλεσμα των ζητημάτων που επανειλημμένως έθεσαν τα μέλη μας, τα οποία συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  σας καταθέτουμε τα παρακάτω αιτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας:

α) Την 31/12/2022 εκπνέει η προθεσμία για ανάρτηση δικαιολογητικών και σχεδίων και περαίωση της διαδικασίας ρύθμισης αυθαιρέτων του Ν.4495/17 και προγενέστερων νόμων.

Ζητείται:

Παράταση τουλάχιστον για ένα (1) έτος ακόμη της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ταυτόχρονα άνοιγμα διαλόγου με την Πολιτεία, με στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων για ενσωμάτωσή της με την υποχρέωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας που απαιτείται για την επέλευση των συνεπειών του νόμου μέσω της δήλωσης αυθαιρέτων και σκοπό την κατάργηση τελικά της όποιας καταληκτικής ημερομηνίας καθώς συμβαδίζει με τη συμπλήρωση ΗΤΚ.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο, να επανεξεταστεί το θέμα της δυνατότητας ένταξης χωρίς την ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων αυθαιρέτων δηλ. να είναι πάντα “ανοικτές” ώστε να μην παρεμποδίζεται μελλοντικά η τέλεση συμβολαιογραφικών Πράξεων και μάλιστα χωρίς τις προσαυξήσεις που σχετίζονται με τον χρόνο ένταξης του αυθαιρέτου, καθώς η συνάρτηση του προστίμου με την εκάστοτε τιμή ζώνης -η οποία τροποποιείται- επιφέρει επί αυτού τις ανάλογες μεταβολές.

β) Την 9/12/2022 εξέπνευσε η προθεσμία για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας σε αγροτεμάχια (εκτός σχεδίου) που μπορούν να οικοδομηθούν κατά παρέκκλιση της αρτιότητας των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.  Ζητείται:

Η επ’ αόριστον παράταση αυτής της ημερομηνίας καθώς πολλές πολεοδομίες της Περιφέρειας μας έχουν μόλις αρχίσει να λειτουργούν και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, μεταξύ άλλων και λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν και δόθηκε το περιθώριο δύο (2) ετών ώστε να εκδοθούν οι σχετικές προεγκρίσεις, λόγω της ύπαρξης κενών και ασαφειών στον νόμο οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν διευκρινισθεί, το περιθώριο αυτό δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό του (πχ. i. ένα αγροτεμάχιο μικρότερο των 4.000 τμ εντός πολεοδομικού σχεδίου -εντός ΓΠΣ ή κάποιου άλλου διατάγματος- πόσο μέγιστη δόμηση μπορεί να έχει, 200 τμ που ισχύει με το υφιστάμενο ή 186τμ που ισχύει με τον 4759/2020, ii. οι περιοχές που ήδη διέπονται από ειδικά διατάγματα γιατί δεν εξαιρούνται, iii. ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των ΓΠΣ και των ΤΠΣ εκεί που δεν υπάρχουν κλπ).

Ταυτόχρονα η ενεργειακή κρίση που συνθλίβει τον κλάδο  μας, όπως και όλη την κοινωνία αλλά και το γεγονός ότι  δεν υπήρξε ουσιαστικά μακρά περίοδος εκτός πανδημίας, ενισχύουν την παραπάνω ανάγκη.

Για το ζήτημα των παρατάσεων,  η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατά την 6η τακτική συνεδρίασή της, στις 29.11.2022 εξέδωσε σχετικό Ψήφισμα, το οποίο αποστέλλεται ΕΔΩ.