Search
Close this search box.

ΤΜΕΔΕ: ανοδική πορεία και εν μέσω πανδημίας

ΤΜΕΔΕ: ανοδική πορεία και εν μέσω πανδημίας

«Κρίσιμο παράγοντα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και πρωτίστως για την υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι η τόνωση της ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων, μέσω της ενίσχυσης του θεσμού της εγγυοδοσίας».

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνος Μακέδος, σε ομιλία του στο 3ο Athens Investment Forum, και στο πλαίσιο της ενότητας “η Ελλάδα στο ραντάρ των επενδύσεων”.

Όπως εξήγησε ο κ. Μακέδος, «για να έρθουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα πρέπει πρώτα εμείς να επενδύσουμε σε δύο συντελεστές: Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών για τη λειτουργία του κράτους, αλλά και στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, ως βασική συνιστώσα, του νέου οικονομικού υποδείγματος, που επιβραβεύει την ποιότητα και την καινοτομία μακριά από κάθε είδους παρασιτισμό».

Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος του Ταμείου, «σε όλα τα έργα θα συνεισφέρουν και θα τα φέρουν εις πέρας, κατά κύριο λόγο, οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, οι χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες».

Και πρόσθεσε: «η Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Πανευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας AECM, συγκριτικά με τους ανταγωνιστές μας, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης της πιστοδοσίας και της εγγυοδοσίας μέσω φορέων, όπως το ΤΜΕΔΕ. Και αυτές τις δυνατότητες θέλουμε να αξιοποιήσουμε σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα».

«Σε συνθήκες τραπεζικής ασφυξίας, η ενίσχυσή του θεσμού της πιστοδοσίας και εγγυοδοσίας, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τη χρηματοδότηση μικρών και μεγάλων projects» συνέχισε, ενώ έκανε γνωστό πως «το ΤΜΕΔΕ ως μέλος του AECM και σε συνεργασία με υπερεθνικούς επενδυτικούς και χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς αναζητά νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, διεκδικεί και σχεδιάζει νέες πιστοληπτικές γραμμές, προκειμένου να τονώσει ακόμα πιο δυναμικά την πραγματική οικονομία και να διαμορφώσει ένα δυναμικό οικοσύστημα προσέλκυσης επενδύσεων».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος τόνισε, ότι «στο Ταμείο εν μέσω πανδημίας και lockdown συνεχίσαμε απρόσκοπτα και ανταποκριθήκαμε πλήρως στα αιτήματα των 5.500 επιχειρήσεων και των 30.000 πιστούχων μελών μας, προσφέροντάς ανάσες ρευστότητας στην αγορά».

Διεύρυνση του κύκλου εργασιών και θετικά αποτελέσματα κατέγραψε το ΤΜΕΔΕ

Διεύρυνση του κύκλου εργασιών και θετικά αποτελέσματα κατέγραψε το ΤΜΕΔΕ κατά την τρίτη οικονομική χρήση λειτουργίας του, από 01/01/2019 έως 31/12/2019, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του το 2020, εν μέσω της πανδημίας, καθώςτο Ταμείο:

– Μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 – 30/09/2020.

– Διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας.

– Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Attica Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών.

– Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS:
ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και
ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.

– Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.

– Αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της ECB.

– Πραγματοποίησε την πρώτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

– Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου εκδικάστηκε η διεκδίκηση του Ταμείου ύψους € 7,5 εκατ. για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

– Προγραμματίζει τον Δεκέμβριο κοινή εκδήλωση με τον Πανευρωπαϊκό Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM), με θέμα το παρόν και το μέλλον της Εγγυοδοσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρηματοδότηση της νέας ύλης έργων.