Search
Close this search box.

Τροποποιήσεις στους ν. 4495/2017, ν. 4643/2019, & ν. 4759/2020

Τροποποιήσεις στους ν. 4495/2017, ν. 4643/2019, & ν. 4759/2020

ΦΕΚ Α 63/22  (ν. 4915/24.03.2022) – Αλλαγές/τροποποιήσεις στους  ν. 4495/2017,

ν. 4643/2019& ν. 4759/2020

  • Άρθρο 87

Παράταση ανάρτησης δικαιολογητικών υπαγωγών στον ν. 4178/2013 – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 51 ν. 4643/2019.

Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για δηλώσεις του ν. 4178/2013 που δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και του ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013.

  • Άρθρο 89

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών αυθαίρετων κατασκευών – Τροποποίηση της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της περ. ια) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί ολοκλήρωσης της υποβολής των δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον ν. 4495/2017, αντικαθίστανται με νέο εδάφιο.

  • Άρθρο 90

Μεταφορά υπαγωγών των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 κατηγορίας 5 στον ν. 4495/ 2017 – Τροποποίηση περ. ε) και προσθήκη περ. στ) στην παρ. 1 του άρθρου 128 ν. 4759/2020.

Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 5 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017 σε αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις σε δηλώσεις που μεταφέρονται από τον ν. 4014/2011 ή τον ν. 4178/2013.

Η σχετική δυνατότητα ενεργοποιήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, στις 31/03/2022.

  • Άρθρο 91

Προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106 ν. 4495/2017

Η προθεσμία έκδοσης άδειας νομιμοποίησης σε δηλώσεις του ν. 4495/2017 ορίζεται στα τέσσερα (4) χρόνια από την καταβολή του παραβόλου της περ. ι’ του άρθρου 99.

Σχετικό