Search
Close this search box.

Eντός Ιουλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

Eντός Ιουλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

To στόχο της μείωσης της κατανάλωσης κατά 10% το 2022, και ως 30% το 2030, φιλοδοξούν να υπηρετήσουν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο, που ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα οι ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και συγκεκριμένα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας και Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλλακάκης και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας κ. Αλεξάνδρα Σδούκου.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο εδράζονται σε τρεις άξονες: Την εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κατανάλωσης, τη θέσπιση κινήτρων για τους φορείς του δημοσίου που επιτυγχάνουν τους στόχους εξοικονόμησης, με οικονομικές ενισχύσεις που θα συνδέονται τόσο με την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης όσο και με το αποτέλεσμα που θα επιτυγχάνεται και τα άμεσα μέτρα (συντήρηση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης, μείωση της κατανάλωσης στον οδοφωτισμό και τα συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης, κ.ά.)

Αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια, είναι το πρόγραμμα “Ηλέκτρα” για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου, που προκηρύχθηκε με προϋπολογισμό 640 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης των κτιρίων κατά 30% με παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης-ψύξης, εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας. Το ποσοστό χρηματοδότησης ξεκινά από 50% και κλιμακώνεται υπό προϋποθέσεις έως το 70%.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, εντός Ιουλίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΥΠΕΝ  η ενεργειακή δαπάνη για τις 212.000 εγκαταστάσεις της γενικής κυβέρνησης (κτίρια, οδοφωτισμός και αντλιοστάσια), ήταν το 2020, 596 εκατ. ευρώ ενώ η κατανάλωση ήταν 4.450 γιγαβατώρες. Το 2021 η δαπάνη έφθασε στα 956 εκατ. με κατανάλωση 5.346 γιγαβατώρες ενώ φέτος χωρίς τα μέτρα που ανακοινώθηκαν η δαπάνη θα φθάσει στο 1,165 δις, με την κατανάλωση στα περυσινά επίπεδα.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσίαζοντας το «Ηλέκτρα» ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

 • Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 •  Ο Φορέας που θα τρέξει το πρόγραμμα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργείας του προγράμματος θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων.
 • Ο Φορέας που θα χρηματοδοτεί τον δικαιούχο είναι το ΤΠΔ.
 • Ο στόχος είναι τα κτίρια αφενός μεν να ενταχθούνκατ’ ελάχιστον, κατόπιν παρεμβάσεων, στην κατηγορίαενεργειακής απόδοσης Β, αφετέρου δε να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά 30%.
 • Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προωθεί επίσης την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για αυτοκατανάλωση και τη χρήση νέων, καινοτόμων σχεδιαστικών προτύπων και ψηφιακών μοντέλων.
 • Η συνολική εκτιμώμενη μόχλευση κεφαλαίων για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 920 εκ. ευρώ.
 • Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος με την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος υπολογίζεται στα 600 GWh.
 • Το συνολικό εκτιμώμενο εμβαδό των ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων στην πλήρη υλοποίηση του προγράμματος θα είναι2,5 εκ. m2.
 • Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκ. ευρώ και τέλος
 • η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων υπολογίζεται στους 364 χιλ. τόνους co2eq.

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μεταξύ των οποίων:

 • Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ.
 • Κτίρια Εκπαίδευσης όπως σχολεία και Πανεπιστήμια.
 • Κτίρια Γραφείων όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ.
 • Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ.

Όσον αφορά τις επιλέξιμες επεμβάσεις, αυτές αφορούν εργασίες:

 • Θερμομόνωσης αδιάφανων στοιχείων (κουφώματα)
 • Αντικατάστασης διαφανών στοιχείων (κουφώματα και υαλώσεις)
 • Συστημάτων σκίασης
 • Συστημάτων ψύξης χώρων
 • Συστημάτων θέρμανσης χώρων
 • Συστημάτων μηχανισμού αερισμού
 • Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
 • Συστημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού
 • Συστημάτων επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% του προϋπολογισμού)
 • Συστημάτων αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Βοηθητικών τεχνικών συστημάτων και
 • Εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Περαιτέρω, για τους σκοπούς του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» επιλέξιμες θεωρούνται οι υπηρεσίες:

– Προετοιμασίας και υποβολής φακέλου Πρότασης Επιδότησης

– Ηλεκτρικής Ταυτότητας Κτιρίου

– Προμελέτης

– Α’ & Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου

– Αρχικού και τελικού Ενεργειακού Ελέγχου Μελετών και

– Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Το 50% αποτελεί το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης, το οποίο μπορεί να φτάσει το 60%, εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ (αντί για το κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση.

Ακόμη, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και στο 70%, εφόσον ισχύσουν συνδυαστικά και τα δύο παραπάνω. Τέλος, εφόσον η υλοποίηση των έργων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), προστίθεται 10% bonus στο τελικό ποσοστό επιδότησης.