(2020-2024) Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

1 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΜ
2 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΝΟΣ ΠΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
3 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
4 ΚΙΖΙΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΜ
5 ΚΟΥΛΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΜ
6 ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΜ
7 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ΗΜ
8 ΜΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΤΜ
9 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχ.Η/Υ
10 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΜ
11 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΜ
12 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ
13 ΤΣΙΡΓΙΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΜ
14 ΧΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΜ

Η επιτροπή ασχολείται με τις προωθούμενες αλλαγές στις αμοιβές, τη φορολογία και το ασφαλιστικό, την αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης στους μηχανικούς, το θεσμικό πλαίσιο έργων και μελετών του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ζητήματα τεχνικής παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση των Μηχανικών. Διερευνά τη διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές και επιδιώκει τη διαμόρφωση πλαισίου για την αύξηση της απορρόφησης των νέων μηχανικών σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται επίσης θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης για τους νέους μηχανικούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος στο περιβάλλον των νέων δομών Αυτοδιοίκησης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε από τη σύσταση της,

Το 2020 στις ημερομηνίες:

 • 04.06.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 25.06.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 16.07.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 22.10.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 26.11.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 04.12.2020 (τηλεδιάσκεψη)
 • 19.12.2020 (τηλεδιάσκεψη)

Το 2021 στις ημερομηνίες:

 • 02.02.2021 (τηλεδιάσκεψη)

ΘΕΜΑΤΑ

 • Ιστορικά κέντρα, Συμβούλια αρχιτεκτονικής, Επιτροπές αυθαιρέτων
 • Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρεώσεις (έγγραφα, απαιτήσεις κλπ κατά περίπτωση) των μηχανικών κατά τη σύσταση συμβολαιογραφικών Πράξεων
 • Δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των μηχανικών σε Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Νομικό τμήμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 • Πρόσκληση των Μελών του ΤΕΕ για ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) & στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Ν. 4399/2016 (Ενημέρωση, ενέργειες)
 • Ενέργειες για διευκόλυνση συναδέλφων σχετικά με λήψη αντιγράφων ΟΑ & δικαιολογητικών από υπηρεσίες (π.χ. ΥΔΟΜ, ενόψει εξοικονομώ, τακτοποιήσεων κλπ)
 • Ποινικές ευθύνες μηχανικών – Προτάσεις - Προγραμματισμός εκδήλωσης
 • Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας - προτάσεις
 • Αυθαίρετα – Ν 4759/2020
 • Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων - Προτάσεις (συνεργασία με Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ, Έργων υποδομής και δικτύων)
 • Τροπολογία υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Αναγνώριση Επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των κολεγίων και εγγραφή των αποφοίτων στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου
 • Εκτός σχεδίου δόμηση
 • Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών για έργα και μελέτες
 • Προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων μέχρι τον Ιούνιο του 2021
 • Εγκρίσεις Μικρής κλίμακας (συναίνεση συνιδιοκτητών για εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης)-Απαίτηση ενημέρωσης αδείας μετά από την έκδοση ΕΕΜΚ
 • Παρατάσεις σχεδίων και δικαιολογητικών ν 4178/13 και εφαρμογής της ταυτότητας του κτιρίου
 • Διαδικασία Εξοικονομώ – αυτονομώ
 • Ταυτότητα κτιρίου – Προτάσεις – Προγραμματισμός Εκδήλωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ.Ε. 2020-2024

TOP