(2020-2024) Μ.Ε. Έργων Υποδομής και Δικτύων

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΜ
 2. ΑΝΤΑΒΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΜ
 3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΜ
 4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΜ
 5. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΜ
 6. ΘΕΟΔΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜ
 7. ΚΑΛΙΒΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΤΜ
 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜ
 9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΜ
 10. ΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΜ
 11. ΣΑΛΕΜ ΣΑΜΟΥΕΛ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΜ
 12. ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΜ
 13. ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΜ
 14. ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΜ
 15. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΜ
 16. ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΜ
 17. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΜ
 18. ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Δ.Ε.: ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΠΜ), ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΜ), ΠΡΟΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΤΜ)

Οι αρμοδιότητες της Μ.Ε. περιλαμβάνουν: Την παρακολούθηση των έργων σε εξέλιξη στην Κεντρική Μακεδονία, τη σύνταξη και τεκμηρίωση προτάσεων για νέα έργα, τη βελτίωση του παραγόμενου τεχνικού έργου, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και στις τεχνικές εταιρείες.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε από τη σύσταση της,

Το 2020 στις ημερομηνίες:

 • 04.06.2020
 • 23.06.2020
 • 03.11.2020
 • 03.12.2020

Το 2021 στις ημερομηνίες:

 • 09.04.2021
 • 12.04.2021
 • 05.05.2021
 • 28.09.2021
 • 11.11.2021

Το 2022 στις ημερομηνίες:

 • 14.02.2022
 • 07.04.2022
 • 07.07.2022
 • 14.09.2022

Το 2023 στις ημερομηνίες:

 • 21.02.2023
 • 15.06.2023

ΘΕΜΑΤΑ

 • Κατάθεση απόψεων και συζήτηση επί του Προγραμματισμού δράσης της Μ.Ε.2020-2024
 • Παρεμβάσεις- μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης στο οδικό δίκτυο του Δ. Θεσσαλονίκης
 • Συλλογή απόψεων για την διαβούλευση της Α΄ φάσης της επικαιροποίησης του Masterplan αντιπλημμυρικών έργων περιοχών Θεσσαλονίκης.
 • Συγκρότηση της ΟΕ "Παρεμβάσεις επί του Αστικού Οδικού Δικτύου του Δ. Θεσσαλονίκης"
 • Συγκρότηση της ΟΕ " Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Μεγάλων Αστικών παρεμβάσεων στον ΠΣΘ (για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου, της ΔΕΘ, του γηπέδου ΠΑΟΚ).
 • Συγκρότηση της ΟΕ "Μεγάλα έργα υποδομών στο ΠΣΘ"
 • Διερεύνηση διοργάνωσης σεμιναρίου 5ήμερης διάρκειας.
 • Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο έργων-μελετών (τροποποίηση του Ν4412)
 • Αλλαγές στη νομοθεσία περί προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα Δημοσια κτίρια.
 • Διαβούλευση για το : «Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας». ν
 • Απόψεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Κείμενο για συμμετοχή στην ανοιχτή δημόσια Διαβούλευση για το : «Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025.»
 • Συντονισμός Ομάδας Εργασίας: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Αστικές παρεμβάσεις εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.)
 • Συντονισμός Ομάδας Εργασίας : “Παρεμβάσεις επί του Αστικού Οδικού Δικτύου του Δ. Θεσσαλονίκης»
 • Κείμενο για συμμετοχή στην ανοιχτή δημόσια Διαβούλευση για το : «Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2025.»
 • Καταγραφή απόψεων σχετικά με το κείμενο της διαβούλευσης της επιτροπής ανταγωνισμού: «Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των κατασκευών».
 • Καταγραφή απόψεων σχετικά με το κείμενο της διαβούλευσης : «Ανάλυση κειμένου 1ου Σχεδίου Προγράμματος ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027».
 • Διοργάνωση ημερίδας τροποποίησης ν4412.
 • Αναθεώρηση στα έργα
 • Επανεξέταση κατηγοριοποίησης οδικού δικτύου της ΠΚΜ μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων
 • Αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων στα πλαίσια της Τελικής Διαβούλευσης επί των παραδοτέων της Α΄και Β΄ φάσης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
 • Ενεργοποίηση Ομάδων Εργασίας
 • Συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων σε Επιτροπές και διερεύνηση εναλλακτικής στελέχωσής τους.
 • Διοργάνωση εκδήλωσης για την Αντιπλημμυρική Προστασία της ΠΚΜ
 • Έγκριση επικαιροποίησης Master Plan αντιπλημμυρικών Έργων περιοχών Ν. Θεσσαλονίκης
 • Αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων επί των βελτιωτικών προτάσεων που κατέθεσε ομάδα πολιτών της Θέρμης σχετικά με τις επικείμενες παρεμβάσεις στην Εθνικη οδό Θεσ/νίκης – Μουδανίων.
 • Αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων επί της επιστολής που απέστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης της εταιρίας.
 • Προτάσεις για τη σύνταξη υπομνήματος προς τον πρωθυπουργό ενόψει της ΔΕΘ 2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ.Ε. 2020-2024

(05/2023) Ο.Ε. για σύνταξη πρότασης επανακατάταξης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων των ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών

TOP