(2020-2024) Μ.Ε. Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας

Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας - Επιχειρηματικότητας - Καινοτομίας συγκροτήθηκε στις 29/4/2020 (Αρ. Αποφ. ΔΕ. Α2/Σ7/29.4.2020).

ΜΕΛΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ
H σύνθεση της Μόνιμης Επιτροπής, είναι η εξής:

1 ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΗΜ
2 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΧΑ
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΜ
4 ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΜ
5 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜ
6 ΚΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
7 ΜΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΜ
8 ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΗΜ
9 ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΜ
10 ΜΠΟΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ
11 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΜ
12 ΣΙΑΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΗΜ
13 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΑΤΜ
14 ΤΖΙΩΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΔ
15 ΤΟΚΑ ΕΡΗ (ΑΓΟΡΑΣΤΗ) ΜΜ
16 ΤΟΥΣΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΜ
17 ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΜ
18 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΜ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
19 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΜ
20 ΧΑΤΗΦΩΤΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΜΜ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ.Ε. : ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΠΜ)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ : ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, (HMMY)  (από 28-9-2021)
ΣΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΡΜΙΝΑ (έως 28-9-2021)

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Η Μόνιμη Επιτροπή συνεδρίασε από τη σύσταση της,

Το 2020 (με τηλεδιάσκεψη) στις ημερομηνίες:

 • 09/06/2020, 07/07/2020, 28/07/2020, 20/09/2020, 03/11/2020, 17/11/2020, 08/12/2020, 22/12/2020.

Το 2021 (με τηλεδιάσκεψη) στις ημερομηνίες:

 • 12/01/2021, 26/01/2021, 09/02/2021, 23/02/2021, 09/03.2021, 06/04/2021, 20/04/2021, 27/04/2021, 11/05/2021, 25/05/2021, 08/06/2021, 22/06/2021, 06/07/2021, 20/07/2021, 07/09/2021, 28/09/2021, 12/10/2021, 2/11/2021, 23/11/2021, 14/12/2021.

Το 2022 (με τηλεδιάσκεψη) στις ημερομηνίες:

 • 18/01/2022, 08/02/2022, 15/03/2022, 05/04/2022, 17/05/2022, 21/06/2022, 19/07/2022, 06/09/2022, 25/10/2022, 15/11/2022, 13/12/2022

Το 2023 στις ημερομηνίες:

 • 17/01/2023 (δια ζώσης), 21/02/2023 (τηλεδιάσκεψη), 14/03/2023 (δια ζώσης), 02/05/2023 (δια ζώσης), 16/05/2023 (δια ζώσης), 30/05/2023 (τηλεδιάσκεψη)

 

ΘΕΜΑΤΑ

 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ.Γεώργιο Στασινό με θέμα: «Επισημάνσεις επί του Οδηγού Εφαρμογής για τη Δράση ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Καθηγητή Δρ. Κύρο Υάκινθο με θέμα: «Προτάσεις συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με την Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ/Κωνσταντίνο Μακέδο με θέμα:  Υποστήριξη του νέου φορέα «ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions».  Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας κ.Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: Θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το σχέδιο νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: «Επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Αναπτυξιακών Νόμων». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή εκ νέου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: «Δημιουργία Εθνικού Αποθετηρίου Μελετών Επιχειρηματικότητας, Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω δημιουργίας Ολοκληρωμένης Εθνικής Ψηφιακής Πύλης». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΒΕ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ Ν.Παπαθανάση με θέμα : «Υπόμνημα για τις ιδιωτικές επενδύσεις του Ν.4399/2016 (Α’ 117) στο πλαίσιο οριστικής διαμόρφωσης του νομοσχεδίου: Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: «Απόψεις ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ανοικτής διαβούλευσης των Τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Υπόμνημα που επεξεργάστηκε η Μ.Ε και απεστάλη στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για ζητήματα Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. Διαβάστε το υπόμνημα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Εθνικά Βραβεία νεοφυούς Επιχειρηματικότητας-Elevate Greece». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: «Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για την ενημέρωση των επενδυτών στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη με θέμα: «Δημιουργία Εθνικού Αποθετηρίου Μελετών Επιχειρηματικότητας,Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω δημιουργίας Ολοκληρωμένης Εθνικής Ψηφιακής Πύλης». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Επισημάνσεις και προτάσεις για την υπ’ αριθ. 39937/5-4-2021 ΚΥΑ για τα φορολογικά κίνητρα των επενδυτικών αγγέλων (angels investors) και την αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων της χώρας του Ν 4796/2021-Άρθρο 63 (ΦΕΚ 63/Α/17-4-2021)». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Απαντητική επιστολή του ΣΕΒΕ για την πρόταση συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος  Εξαγωγέων) με θέμα: «Συνεργασία ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΒΕ». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Προτάσεις βελτίωσης για την ενημέρωση των επενδυτών για τις επενδύσεις τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος -www.sorefsis.gr-». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΜΟΔ ΑΕ κ. Γεώργιο Παπαδημητρίου για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνο Μακέδο με θέμα: «Έκδοση και αύξηση ορίου εγγυητικών επιστολών προκαταβολής από το ΤΜΕΔΕ ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Επιλεξιμότητα σύναψης συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού (leasing), στις Δράσεις του Ε.Π Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 με επιχειρήσεις του Εξωτερικού». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Περιφερειάρχη ΠΚΜ κ. Απόστολο Τζιτζικώστα για την «Πρωτοβουλία της ΠΚΜ για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα με θέμα: «Υπόμνημα θέσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για θέματα έρευνας και καινοτομίας"». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
 • Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 'Αδωνι Γεωργιάδη με θέμα: «Υπόμνημα προτάσεων για θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

ΕΠΑΦΕΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στις 21/06/2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος και καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ κ. Δημήτρη Βλάχο με θέμα: «Εφοδιαστικές αλυσίδες στην Ελλάδα : Τάσεις και Προκλήσεις». Δείτε την παρουσίαση ΕΔΩ

Στις 16/05/2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μελών της ΜΕ στο χώρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (Φιλικής Εταιρείας 12 & Ι. Τσιμισκή) και σύσκεψη με τον Προέδρου ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Dr Παναγιώτη Κετικίδη.

Στις 15/03/2022 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον κ.Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, για θέματα μικροπιστώσεων σε μηχανικούς.

Στις 14/12/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπρόσωπο του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημοσθένη Ιωαννίδη, ερευνητή Γ' του ΕΚΕΤΑ ΙΠΤΗΛ και παρουσίαση του κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign.

Στις 28/09/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με προσκεκλημένο τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.Άδωνι Γεωργιάδη, όπου συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος των μηχανικών. (Στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη 1, 2, 3)

Στις 20/07/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον κ.Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόεδρο της Αttica Bank, όπου συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος των μηχανικών.

Στις 22/06/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπρύτανη  Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Ευστράτιο Στυλιανίδη με τα μέλη της επιτροπής για θέματα καινοτομίας. (Στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη 1)

Στις 08/06/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποτήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, στην οποία παραβρέθηκαν από την πλευρά της Υπηρεσίας η κ. Μαρία.Γουλάπτση, από τον μηχανισμό υποστήριξης καινοτομίας ο κ.Σταύρος Μαντζανάκης και ο Περιφεριακός Σύμβουλος,εντεταλμένος για θέματα καινοτομίας, κ. Νικόλαος Τζόλλας.
Κατά την τηλεδιάσκεψη τα μέλη της ΜΕ ενημερώθηκαν από τους προσκεκλημένους για το έργου της Αυτοτελούς Δ/νσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και κατέληξαν , μεταξύ άλλων, και στηνδιαμόρφωση πρόταση για την υλοποίηση κοινού workshop καινοτομίας σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚM και την ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας. (Στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη 1, 2)

Στις 27/04/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο της TECNOPOLIS AE κ. Τζήκα Αναστάσιο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χαβούζη και τα μέλη της ΜΕ με αντικείμενο την ενημέρωση για τη σύσταση της Technopolis AE, τη δράση της  ως πρωτοβουλία συγκέντρωσης οικοσυστημάτων σε ένα πάρκο κατά τα πρότυπα του εξωτερικού και τις προοπτικές ανάπτυξής της. (Στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη 1, 2)

Στις 09/03/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΖΚ (Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας) κ. Κυριάκο Λουφάκη και τα μέλη της ΜΕ με αντικείμενο την πορεία της ΑΖΚ, το υφιστάμενο μνημόνιο συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΑΖΚ (2017) καθώς και τις νέες δυνατότητες συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΑΖΚ.

Στις 09/02/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Εθνικoύ Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δρ.Δημήτριο Τζοβάρα και τα μέλη της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης αφορούσε στην παρουσίαση του ΕΚΕΤΑ και στις δυνατότητες συνεργασίας με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Διαβαστε περισσότερα ΕΔΩ)

Στις 26/01/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με την Ευρωβουλευτή κα Εύα Καϊλή, ως μέλος της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βιομηχανία -Έρευνα και Ενέργεια και τα μέλη της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης αφορούσε στη νέα πολιτική και στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Εκτενής αναφορά έγινε και στις πολιτικές που πρέπει να προβληθούν στον τομέα της  ανάπτυξης και προώθησης του Blockchain , των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώργιος Τσακούμης. (Στιγμιότυπα από την τηλεδιάσκεψη δείτε ΕΔΩ)

Στις 12/01/2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον ΣΕΒΕ (Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος) και τα μέλη της ΜΕ με αντικείμενο την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας και των ελληνικών τεχνικών εταιρειών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της εξωστρέφειας και τις δυνατότητες συνέργειας ΤΕΕ/ΤΚΜ και ΣΕΒΕ. Ομιλητές από την πλευρά του ΣΕΒΕ ήταν η κα. Βάσω Λούντζη, Δικηγόρος - Εντεταλμένη σύμβουλος του ΣΕΒΕ, ο κ. Δημήτρης Ραϊδης, εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΒΕ και Πρόεδρος της ΜΕ Χωροταξίας  και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο κ. Σπ. Ιγνατιάδης, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΕ.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώργιος Τσακούμης. (Διαβάστε ΕΔΩ)

 Στις 22/12/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο Δήμα και τα μέλη της ΜΕ με αντικείμενο ζητήματα έρευνας και καινοτομίας και παρουσίαση του ELEVATE GREECE (Ελληνικό Οικοσύστημα Νεοφυών Επιχειρήσεων) από τον Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού, κ. Μιχάλη Δρίτσα. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γεώργιος Στασινός και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Γεώργιος Τσακούμης.

Στις 17/11/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Εμπορικό Διευθυντή του ThessINTEC κ.Φωκίωνα Τζούρδα Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Στις 05/11/2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της ΜΟΔ Α.Ε κ.Γεώργιο Παπαδημητρίου και τον Πρόεδρο και στελέχη της ΜΕ με αντικείμενο τα ζητήματα μηχανογραφικής υποστήριξης των επενσύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ Α.Ε. Στη συνάντηση εκ μέρους της ΜΕ συμμετείχαν οι κ.κ. Μανόλης Μπελιμπασάκης (Μέλος Δ.Ε., σύνδεσμος με τη ΜΕ), Ιωάννης Τσιτσόπουλος (Πρόεδρος), Γρηγόρης Καλαμακίδης, Βασίλης Μπέλλος, Βασίλης Σαββουλίδης, Δημήτρης Κατσίκας και Στράτος Μάνος (μέλη της ΜΕ).

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

 • Σεμινάριο μικρής διάρκειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Οικονομικά για Μηχανικούς». 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23 και 28/02/2023, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, 17:30, Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49), εκδήλωση με θέμα: BIM & Beyond - Ψηφιακές Δεξιότητες & Επιχειρηματικές Ευκαιρίες για Μηχανικούς. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 6μμ, εκδήλωση με θέμα: "Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Μηχανικούς στη νέα προγραμματική περίοδο 2021 -2027". (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 ώρα 7μμ, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: " Μηχανικοί & Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για την εξέλιξη του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας". (Διαβαστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 ώρα 7μμ, διαδικτυακή εκδήλωση  με θέμα:" Απευθείας χρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ) για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας". (Διαβαστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Ηλεκτρονικές Πηγές Ενημέρωσης Χρηματοδοτήσεων: Η Μόνιμη Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας (ΜΕΑνΕΚ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ (με την συνδρομή των μελών της κ.κ. Απόστολου Τσολάκη, Βασίλη Σαββουλίδη, Γιώργου Κόκκα και Ιωάννη Τσιτσόπουλου-Προέδρου της ΜΕ) δημιούργησε ένα  αρχείο δεδομένων με τις βασικότερες ηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης για χρηματοδοτήσεις αλλά και δομές υποστήριξης της χρηματοδότησης, με έμφαση στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας,. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)
 • Σεμινάριο σύγχρονης τηελεκατάρτισης σε θέματα Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 18,19,20,21 και 22 Οκτωβρίου 2021, 5.00μμ-9.00μμ : Το TEE/TKM με την υποστήριξη του OK!Thess διοργάνωσε σεμινάριο σε «Θέματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας» για νέους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Οργανωτικός υπεύθυνος εκ μέρους της ΜΕΑνΕΚ κ.Ι. Τσιτσόπουλος (πρόεδρος ΜΕ), επιστημονικοί υπεύθυνοι: κ.Γ.Μπόντζιος , κ.Α.Ηλίας. (Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Ε. 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μ.Ε. 2020-2024

ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Νέοι Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα»
Η έρευνα αφορά αποκλειστικά σε όσους δίνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ερωτηματολόγια Έρευνας ΤΕΕ/ΤΚΜ "Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα"

Ερωτηματολόγιο έρευνας «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» για Επιχειρηματίες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Ιδιοκτήτες εταιρειών Μηχανικοί Μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ερωτηματολόγιο έρευνας «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα» για Ανέργους, Μισθωτούς και εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΑΡΘΡΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

TOP