Πρόεδρος

Παλουκίδης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος

Γαλανός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Τάτσης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Μπονάνου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καπετάν Άγρα 6, 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή

Πρόεδρος

Παλουκίδης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Μέλος

Γαλανός Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Τάτσης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Παπαγιαννούλη Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καπετάν Άγρα 6, 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή

Πρόεδρος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Παπαστεργίου Κυριακή
Μηχανικός

Μέλος

Βάσσος Αντώνιος
Μηχανικός

Γραμματέας

Μαργαρίτης Ιωάννης
Μηχανικός

Μέλος

Παπαγιαννούλη Ευαγγελία
Πολιτικός Μηχανικός

 • Καπετάν Άγρα 6, 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή

Έγγραφα

Πρόεδρος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Ουρσουζίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Αργιαντόπουλος Θωμάς
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Σταυριανίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • Καπετάν Άγρα 6, 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή

Έγγραφα

Πρόεδρος

Ουρσουζίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Σταυριανίδης Παύλος
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Γραμματέας

Σιδηρόπουλος Χρήστος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μέλος

Σιδηρόπουλος Αριστοτέλης
Αγρονόμος Μηχανικός

 • Καπετάν Άγρα 6 / 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή
 • Καπετάν Άγρα 6 / 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή

Πρόεδρος

Μιχαλιάς Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντιπρόεδρος

Λαζάρου Θεόδωρος
Αγρονόμος Μηχανικός

Μέλος

Ουρσουζίδης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

Γραμματέας

Λαζαρίδης Αριστομένης
Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Χατζηευστρατίου Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

 • Ιεραρχών 1 / 591 00 Βέροια
 • 23310-21060
 • neimathia@tee.gr
 • Τσαρουχά Αρετή
TOP