Search
Close this search box.

Πραγματογνωμοσύνες

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μπορεί, μετά από αίτηση οποιοδήποτε, να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες για τεχνικά θέματα στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του διατάγματος της 10.01.1935

Αρθρο 2.
“Το Τεχνικόν Επιμελητήριον δικαιούται, τη αιτήσει οιουδήποτε εις την εκτέλεσιν πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων, εμπιπτόντων εις την αρμοδιότητα και την εμπειρίαν των μελών αυτού, ως ταύτα καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων”.

Η αιτηθείσα πραγματογνωμοσύνη ανατίθεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διπλωματούχους μηχανικούς με την κατάλληλη, κατά περίπτωση, ειδίκευση και εμπειρία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης αποτελούν τεχνικά θέματα , όπως π.χ. οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών , η διαπίστωση και η αποτίμηση βλαβών των δομικών στοιχείων και των κατασκευών, ο έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές , οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών , κλπ.
Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης θέματα νομικά ερμηνείας και ρυθμίσεως σχέσεων μεταξύ των αντιδίκων μερών. Οι συνέπειες των τεχνικών διαπιστώσεων και ερμηνειών της πραγματογνωμοσύνης για τις σχέσεις και υπαιτιότητες των αντιδίκων μερών καθορίζονται από τούς ίδιους και τα δικαστήρια.
Επίσης, επειδή το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν υποκαθιστά τους επαγγελματίες μηχανικούς, η εκπόνηση τεχνικής μελέτης δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Για την εκτέλεση της πραγματογνωμοσύνης ο αιτών οφείλει να καταβάλει τα δικαιώματα του επιμελητηρίου τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  • Οι αιτήσεις πραγματογνωμοσύνης που κατατίθενται στην υπηρεσία από τις 25 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου  θα εξετάζονται από την επιτροπή το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
  • Οι αιτήσεις πραγματογνωμοσύνης που κατατίθενται στην υπηρεσία από 20 Δεκεμβρίου  και μετά , θα εξετάζονται από την επιτροπή από τις 10 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς