Εξετάσεις Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Οι εξετάσεις στο εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διεξαχθούν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής

TOP