Συλλογή τροφίμων από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας

TOP