Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων (Τ.ΕΘ)

Βασίλης Εβρένογλου

Προϊστάμενος

2310883146
evreno@central.tee.gr

Νέλλη Αθανασιάδου

Γραμματεία Πειθαρχικού - Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

2310883150
nathan@central.tee.gr

Ελένη Δουλγέρογλου

Επαγγελματικά Θέματα - Προγράμματα – Σεμινάρια

2310883192
eldo@central.tee.gr

Αναστασία Μητρακάκη

Επαγγελματικά Θέματα - Αυθαίρετα - Σεμινάρια

2310883144
mitraka@central.tee.gr

Μάγδα Τσαλίκη

Μητρώο - Συνδρομές - Βεβαιώσεις

2310883140
tsalimag@central.tee.gr

Θοδωρής Χυδήρογλου

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος - Βεβαιώσεις Πειθαρχικού

2310883103
xitheo@central.tee.gr

Γραφείο ΝΟΚ

2310883121
petridou@central.tee.gr

 

Φορολογικά Θέματα

2310234946

 

TOP