Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων (Τ.ΕΑΘ) - Βιβλιοθήκη

Κυριακή Πετρίδου

Προϊσταμένη
Εκπροσωπήσεις

2310883121
petridou@central.tee.gr

Κυριακή Διαβολίτση

Αναπτυξιακά Θέματα

2310883120
kiriakid@central.tee.gr

Σβετλάνα Παπαθεοδώρου

Βιβλιοθήκη - Πληροφόρηση

2310883188
svetpapa@central.tee.gr
libr_thess@central.tee.gr

TOP