Ανακοίνωση

Η έρευνα απευθύνεται σε γονείς μαθητών (από Α’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου) Δημοσίων Σχολείων της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής (τμήμα Πολιτικών μηχανικών , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) με θέμα τη σχολική μεταφορά, εκπονείται η παρακάτω έρευνα ερωτηματολογίου με σκοπό τον εντοπισμό των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι γονείς για τη μετακίνηση των παιδιών τους από