ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017-2019 Πρόταση προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ   1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Βασικοί στόχοι του Προγραμματισμού 2017-2019 της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας είναι η καταγραφή ,ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων, κάθε επαγγελματικής ενασχόλησης. Η επιτροπή
Ο προτεινόμενος Προγραμματισμός Δράσεων της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων οργανώθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη δυνατότητα παρέμβασης του ΤΕΕ/ΤΚΜ σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας και ταυτόχρονα, να συμβάλει στην ανάδειξη των θεμάτων με τα οποία διαχρονικά ασχολείται η Επιτροπή. Στο πλαίσιο του γενικότερου προβληματισμού για το ρόλο της αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη ελληνική
Ισχυρό θεσμικό εργαλείο για μια εκσυγχρονισμένη και μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση θα πρέπει να γίνουν η χωροταξία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η περιβαλλοντική θεώρησή του, όπως επισημαίνει η Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στον προγραμματισμό της για τη θητεία 2017-2019, που εγκρίθηκε προχτές Τρίτη, στη συνεδρίαση της ΔΕ. Με τον τρόπο αυτό, υπογραμμίζει, θα παρέχεται
Η πρόταση επικεντρώθηκε σε έναν επανασχεδιασμό, ο οποίος θα καταστήσει το συγκρότημα ικανό υποδοχέα του νέου απαιτητικού κτιριολογικού προγράμματος, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορική ταυτότητα των κτιρίων του. Ο επανασχεδιασμός όφειλε να επιστρέψει πίσω στην τυπολογία του στάβλου και τις αρχιτεκτονικές του ποιότητες, με σκοπό να επιτευχθεί μια μετάφρασή του σε σύγχρονο πρότυπο. Έτσι,
Tetr-Axis   Τίτλος: Ο τίτλος προκύπτει από το τετράγωνο, ως μονάδα του κανάβου που αποτελεί  τη συνθετική αρχή, και τον άξονα, ως βασικό στοιχείο της τυπολογίας των στάβλων που διατηρείται ή υποδηλώνεται, στο νέο κτιριακό συγκρότημα. Κεντρική Ιδέα: Επιθυμία της ομάδας ήταν ο σχεδιασμός ενός κτιριακού συμπλέγματος που θα αποτελεί ένα νέο βίωμα της υπάρχουσας
Βασικός στόχος της πρότασής μας ήταν να βρεθεί ο συνδετικός παράγοντας που θα διατηρήσει  την σημαντική ιστορική μνήμη του χώρου αλλά ταυτόχρονα θα προσδώσει στο συγκρότημα την πνοή που αντικατοπτρίζει η νέα χρήση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μας στηρίχθηκε στα βασικά μορφολογικά στοιχεία των στάβλων, την αξονικότητα, την επαναληπτικότητα και την συμμετρία. Η ογκοπλασία της νέας
The net project Κύρια ιδέα ήταν η δημιουργία ενός χωροδικτυώματος από ισόπλευρα τρίγωνα που θυμίζουν δίχτυ, εξού και το όνομα the net project. Βασικό χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι ο διπλός της ρόλος ως στέγαστρο και ως κέλυφος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κατασκευή αυτή είναι αυτοφερόμενη και έρχεται σε ελάχιστα σημεία σε επαφή με την