Ένταξη διοικητικών πράξεων στο λειτουργούν κτηματολόγιο

18/05/2017

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP