Διαδικτυακή Ημερίδα: "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ) Συμπλήρωση - Διευκρινίσεις"

ΤΕΕ/ΤΚΜ - Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Μετά τη συλλογή, ομαδοποίηση και επεξεργασία ερωτήσεων και εν γένει αποριών, οι οποίες καταγράφηκαν σε ηλεκτρονική φόρμα που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτόν, η εν λόγω εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια επίλυσης των συχνών αλλά και πρακτικών ζητημάτων τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΗΤΚ. Παράλληλα με τη συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας συμπλήρωσης της ΗΤΚ, θα γίνει αναφορά σε χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμπλήρωσης και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου και σε όποιο βαθμό αυτό καθίσταται δυνατό.


Πρόγραμμα Διαδικτυακής εκδήλωσης
Πέμπτη 26 Μαΐου, 2022, ώρα 10:00 πμ

 10:00-10:15  Έναρξη - Χαιρετισμός Προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ

Λοιποί χαιρετισμοί

 10:15-11:00 Παρουσίαση λογισμικής Εφαρμογής συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Ιδιοκτησίας

Αλεξάνδρα Ματάλα ΠΜ MSc, Προϊστάμενη Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών ΤΕΕ

Κλαίρη Δήμα AM MArch, Προϊστάμενη Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ

Κώστας Τσελίκης  ΠΜ MSc, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΕ

Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μεταλ. Μηχ. PhD, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων – Επαγγελματικών & Επιστημονικών θεμάτων ΤΕΕ

11:00-12:00 Συνήθη προβλήματα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Ιδιοκτησίας – Αντιμετώπιση θεμάτων τέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου - Κωδικοποίηση

Κων/νος Βλαχοδημητράκος ΠΜ, πρόεδρος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αριστείδης Αργυρόπουλος ΠΜ, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ, σύνδεσμος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Βασίλειος-Απόστολος Αργυρός ΠΜ MSc, μέλος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αλεξάνδρα Κιζιρίδου ΠΜ MSc, μέλος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αναστασία Μητρακάκη ΠΜ MSc, στέλεχος Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ και μέλος ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων & Τεχνικής Παιδείας ΤΕΕ/ΤΚΜ

12:00-12:30 Συζήτηση - Ερωτήσεις

TOP