Εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020: «Ψηφιακό Βήμα/Ψηφιακό Άλμα»

04/07/2018

Θεσσαλονίκη

TOP