Εκδήλωση «Ημέρες Ειδικότητας Μηχανικού» για τους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 14 Μαρτίου 2023

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, διοργανώνουν εκδήλωση με αντικείμενο το επάγγελμα του Αγρονόμου &Τοπογράφου  Μηχανικού, καθώς και τη σύνδεση του ΤΑΤΜ και των αποφοίτων του με το ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Τρίτη 14.03.2023, ώρα 18.30, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρχουν ομιλίες για:

  • το πρόγραμμα σπουδών και ζητήματα αιχμής από την Πρόεδρο του Τμήματος καθηγήτρια κ. Όλγα Γεωργούλα,
  • την έρευνα που διεξάγεται στο ΤΑΤΜ και την πρακτική άσκηση από τον  καθηγητή κ. Βέργο Γ., Διευθυντή Τομέα  Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, τον καθηγητή κ. Πατιά Π., Διευθυντή Τομέα Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας  ΤΑΤΜ ΑΠΘ και τον Επ. καθηγητή κ.  Οικονόμου Ε. μέλος του  τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων ΤΑΤΜ ΑΠΘ
  • τον επαγγελματικό χώρο (δημόσιο και ιδιωτικό), συμπεριλαμβανομένης και της ΓΥΣ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ως συνέχεια σειράς εκδηλώσεων με γενικό θέμα «ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ», που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι “Ημέρες Ειδικότητας” γίνονται με στόχο:

  • να γνωρίσουν οι μηχανικοί τη δραστηριότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας (προγράμματα, δράσεις κλ.)
  • να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με την πρακτική και τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος
  • να υπάρξει στενότερη επικοινωνία και συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Πανεπιστημίου προς όφελος των μελών τους
TOP