Ελλάδα & Διάστημα

Την εκδήλωση συντονίζουν οι : Μιχάλης Παπαστεργίου Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ και Φώτης Κουβουκλιώτης Γεν. Γραμματέας ΔΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ

TOP