Ενημερωτικές Ημερίδες σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Σέρρες: Παρουσίαση του Ν. 4495/2017: «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

TOP