Ενημερωτική Εσπερίδα: «Ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε.Σερρών»

20/12/2017

18:00

Σέρρες

Αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηρίου Σερρών

TOP