Ημερίδα με θέμα: «Οι μηχανικοί γνωρίζουν τη διαμεσολάβηση: νέοι δρόμοι στο επάγγελμα και στην επίλυση των διαφορών»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διαμεσολάβηση είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ευρύτατα διαδεδομένος στο εξωτερικό, με εξαιρετικά αποτελέσματα στην επίλυση επαγγελματικών αλλά και προσωπικών διαφορών. Ο Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος τρίτος, οποιασδήποτε επιστημονικής ειδικότητας, ειδικά καταρτισμένος στην επίλυση διαφορών, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέλος του Δημόσιου Καταλόγου Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η Διαμεσολάβηση στους μηχανικούς, διοργανώνει και σας καλεί να παρακολουθήσετε εκδήλωση θεωρητικής και βιωματικής επιμόρφωσης, στην οποία θα αναπτυχθεί η Διαμεσολάβηση:

  • ως θεσμός
  • ως μέθοδος λύσης προβλημάτων και διαφορών
  • ως επαγγελματική δυνατότητα
  • ως εργαλείο αυτοβελτίωσης.

Θα αναπτυχθούν και θα διευκρινιστούν θέματα όπως:

  • Τι είναι η Διαμεσολάβηση
  • Ποιος μπορεί να γίνει Διαμεσολαβητής
  • Ποιες διαφορές μπορούν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση
  • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης
  • Τι σημαίνει η διαμεσολάβηση επαγγελματικά και πρακτικά για τους Μηχανικούς

Στην εκδήλωση θα κάνουν εισηγήσεις ειδικοί, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών (ΣΕΔΙ), θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος, οι μέθοδοι και τεχνικές, οι επαγγελματικές ευκαιρίες.

03/06/2015

Θεσσαλονίκη

ΒΙΝΤΕΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

TOP