Ημερίδα με θέμα: «Περιπτώσεις εφαρμογής του κανονισμού επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) - Παραδείγματα»

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η ημερίδα, ως συνέχεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012 έχοντας στόχο την παρουσίαση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) στους Μηχανικούς της Κεντρικής Μακεδονίας, δίνει έμφαση σε παραδείγματα εφαρμογής του στα υφιστάμενα κτίρια αλλά και αυθαίρετες κατασκευές στις οποίες απαιτείται έλεγχος της στατικής τους επάρκειας.

21/06/2016

Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP