Ημερίδα: «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές»

21-22/06/2018

Θεσσαλονίκη

(21/06/2018) Προς: Ενεργειακούς Επιθεωρητές, Μηχανικούς, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων & Περιφέρειας, Πυροσβεστική Υπηρεσία

(22/06/2018) Προς: Εμπόρους-Μεταποιητές Υαλοπινάκων & Συναφή Επαγγέλματα

TOP