Ημερίδα: Τεχνολογικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αντιμετώπιση Τεχνολογικών - Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
Δημήτριοs Τσατσούλαs - Αντιπύραρχοs - Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ
Μίρκα Ράδου, Χημικός Μηχανικός ΟΡ.ΘΕ.

Αντιμετώπιση και μέτρα αυτοπροστασίας έναντι Τεχνολογικών Ατυχημάτων - Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. - στην περιοχή Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Ε. 25/2/2013
Κων/νος Κοκολάκης, Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - Ειδικευμένο Στέλεχος Πολιτικής Προστασίας - Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

TOP