Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

05/06/2018

Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

«Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, Ηλεκτροκίνηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χαράζουν το μέλλον της ανάπτυξης με γνώμονα την βελτίωση του περιβάλλοντος»

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 

Θεματολογία:

 Η εξέλιξη στην τεχνολογία των μπαταριών, καθώς και άλλες καινοτόμες εφαρμογές, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία, τόσο από άποψη τεχνολογίας όσο και από μείωση των τιμών.

Τί θέση έχει η χώρα μας σε αυτές τις παγκόσμιες εξελίξεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες προηγμένες χώρες;

Ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από τα ηλεκτροκίνητα οχήματα (EV-Electric Vehicle);

Υπάρχουν καινοτόμες εφαρμογές που κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών ή βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης στην χώρα μας;

Πώς και σε ποιό βαθμό η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα για την μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ;

Υπάρχει το υπόβαθρο, τόσο από το θεσμικό πλαίσιο όσο και από κατάλληλες υποδομές, ώστε να έλθουν επενδύσεις στον τομέα αυτό ως μοχλός ανάπτυξης στην δύσκολη χρονική στιγμή και στην ενεργειακή φτώχεια που μαστίζει τη χώρα μας;

Ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι προτάσεις που πρέπει να υιοθετηθούν για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στην ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 5 Ιουνίου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP