Συνέδριο για λιμενικά, παράκτια και υπεράκτια έργα τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη

Το 2ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα “Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων / Design and Management of Port, Coastal and Offshore works” θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 24- 27 Μαΐου 2023, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΚΕ.Δ.Ε.Α του ΑΠΘ.

Το συνέδριο συνδιοργανώνουν:

  • το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ,
  • το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Τομέα Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ,
  • το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και
  • το Εργαστήριο Πλωτών Κατασκευών & Συστημάτων Αγκύρωσης της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση, και η περιεκτική συζήτηση επ’ αυτών, των τρεχουσών επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση:

  • σε υποδομές εξυπηρέτησης σκαφών και εν γένει πλωτών μέσων όλων των τύπων,
  • στην προστασία έναντι της διάβρωσης των ακτών, τη μακροχρόνια διαμόρφωση της μορφολογίας τους,
  • την προστασία του περιβάλλοντος και την εκτίμηση των κινδύνων που συναρτώνται με ανθρωπογενή αίτια, τη διάδοση κυματισμών και την προστασία έναντι ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών,
  • την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση υπεράκτιων κατασκευών, με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, την αποθήκευση και μεταφορά τους καθώς και των σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής και κυματικής).

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας και των μεθοδολογικών πρακτικών που σχετίζονται με την κατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση λιμένων, παράκτιων και υπεράκτιων έργων. Το Συνέδριο απευθύνεται σε μηχανικούς, ερευνητές, μελετητές, εργολήπτες, κατασκευαστές, διαχειριστές λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, διαχειριστές μαρινών, ΑΕΙ, ναυτιλιακές εταιρίες, νηογνώμονες, ναυπηγεία, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

TOP