Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός»

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

TOP