Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Απευθείας χρηματοδοτήσεις της ΕΕ (εκτός ΕΣΠΑ) για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

Παρακολουθήστε το βίντεο της εκδήλωσης στο Youtube

TOP