Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση: «Ο Νόμος 4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4782/21»

 

Το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο

«Ο Νόμος 4412/16 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4782/21»

που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM,
την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, από τις 10:00 έως τις 15:30.
Αφορά στον βασικό νόμο που διέπει όλα τα δημόσια έργα και μελέτες.

Προβολή της εκδήλωσης στο Youtube

TOP