Search
Close this search box.

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι μία ειδική τεχνική βιβλιοθήκη με κύριο αντικείμενο την εξασφάλιση πληροφοριακού υλικού κάθε μορφής στους τομείς δραστηριότητας του ΤΕΕ. Συνοπτικά, το έργο της περιλαμβάνει:

 • Την προαγωγή της επιστήμης και της επαγγελματικής δράσης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του
 • Την άμεση εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του ΤΕΕ  στη μελέτη και επεξεργασία ειδικής θεματολογίας
 • Τη συλλογή, τεκμηρίωση, προβολή και διάδοση του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ
 • Την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου σε θέματα τεχνικής και επιστημονικής πληροφόρησης

Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:

 • 8.000 τίτλους βιβλίων
 • 1.700 τίτλους από το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ  (μελέτες ομάδων εργασίας και επιτροπών, πρακτικά ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων)
 • 180 τίτλους περιοδικών
 • Πρότυπα (ΕΛΟΤ, EN, ASTM, DIN, ISO)
 • Προδιαγραφές, Κανονισμοί (ΤΟΤΕΕ, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ)
 • Οπτικούς Δίσκους (CD-ROM), με τεχνική και επιστημονική βιβλιογραφία

Διεύθυνση

Ωράριο

Ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

Δευτέρα - Παρασκευή : 9.00 - 15.00

Σε έκτακτες περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη τροποποιεί το ωράριό της. Οι αλλαγές κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης και στους πίνακες ανακοινώσεων.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα καθώς και τις επίσημες αργίες.

Κανόνες Δανεισμού και Χρήσης της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μία σημαντική συλλογή τεχνικών και επιστημονικών εκδόσεων, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η χρήση της διέπεται από τους εξής κανόνες και όρους δανεισμού:

 1. Δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος.
 2. Η εγγραφή στη Β/θ και ο δανεισμός γίνονται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ταυτότητας μέλους του ΤΕΕ. Τα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο και ο χρήστης μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του.
 3. Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι και τρία (3) βιβλία.
 4. Το υλικό της Β/θ δανείζεται για επτά (7) ή δεκατέσσερις (14) μέρες ανάλογα με την κατηγορία του βιβλίου (π.χ. βιβλία από τις καινούργιες παραλαβές ή βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση δανείζονται για 7 μέρες). Οι χρήστες έχουν δυνατότητα ανανέωσης της περιόδου δανεισμού, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.
 5. Το πληροφοριακό υλικό όπως πρότυπα, εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά, δεν δανείζεται και διατίθεται μόνο για χρήση εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.
 6. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του υλικού της βιβλιοθήκης ο δανειζόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως να το επιστρέψει, χάνοντας παράλληλα το δικαίωμα δανεισμού για όσο καιρό καθυστέρησε το υλικό.
 7. Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το υλικό στην κατάσταση που του παραδίδεται και να το επιστρέψει έγκαιρα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δανειζόμενο υλικό (αφαίρεση φύλλων, γράψιμο, υπογραμμίσεις, διορθώσεις κ.λπ.). Σε περίπτωση κακομεταχείρισης ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με βιβλίο αντίστοιχης αξίας και περιεχομένου, το οποίο θα προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Β/θ.
 8. Υλικό που δανείζεται από τις συνεργαζόμενες Β/θ, υπόκειται στους δικούς τους όρους δανεισμού.
 9. Οι χρήστες που δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αποκλείονται από την χρήση της Β/θ και των υπηρεσιών της.

Υπηρεσίες

Κυρίαρχο μέλημα της Βιβλιοθήκης μας είναι η παροχή σύγχρονων και ενημερωμένων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό τη μετατροπή της Βιβλιοθήκης σε ένα χρήσιμο εργαλείο έρευνας και κατάρτισης. Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Πρόσβαση μηχανικών στη βάση δεδομένων ProQuest Engineering Database
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ απέκτησε συνδρομή στη βάση δεδομένων ProQuest Engineering Database, η οποία περιέχει τίτλους με άρθρα πλήρους κειμένου από επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, διατριβές, εφημερίδες κ.ά. που σχετίζονται με τις επιστήμες του μηχανικού και χρονολογούνται από το 1966. Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική με δυνατότητα εξωτερικής χρήσης του μεγαλύτερου μέρους του υλικού της. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης και τηρούν τους κανόνες δανεισμού. Εκτός από τους παρόντες επισκέπτες, οι υπηρεσίες δανεισμού προσφέρονται και στους απομακρυσμένους χρήστες, αρκεί να στείλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά (e-mail) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

 • Άνετος χώρος: Η βιβλιοθήκη διαθέτει έναν ευρύχωρο και ευχάριστο χώρο  για ανάγνωση με 4 θέσεις εργασίας και 1 Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών μέσω του Διαδικτύου.
 • Αναπαραγωγή υλικού: Παρέχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής υλικού με τη χρήση εκτυπωτή & scanner, πάντα με την επιφύλαξη του ισχύοντος κανονισμού (Ν.2121/1993)  «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
 • Αποθήκευση έρευνας: Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της βιβλιογραφικής έρευνας ή των δεδομένων σε cd-rom ή μονάδα USB.
 • Ασύρματο δίκτυο: Στο χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργεί ασύρματο δίκτυο για τους χρήστες φορητού υπολογιστή, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την αναζήτηση στο Διαδίκτυο.

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν το υλικό της Βιβλιοθήκης που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 • Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail
 • Σε ηλεκτρονική μορφή με αποθήκευση σε μονάδα USB

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανανέωσης της περιόδου δανεισμού ενός βιβλίου, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.
Επίσης, η Βιβλιοθήκη προσφέρει την υπηρεσία κράτησης υλικού. Το τεκμήριο δεσμεύεται για 3 εργάσιμες μέρες από την ημέρα επιστροφής του και ο αναγνώστης ειδοποιείται τηλεφωνικά.
Οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το προσωπικό μας παρέχει καθοδήγηση στους χρήστες της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν καλύτερα τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να διεξάγουν αποτελεσματικότερη έρευνα στους τομείς που τους ενδιαφέρουν.

Στους χρήστες της Βιβλιοθήκης δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας άρθρων περιοδικών που δεν υπάρχουν στη συλλογή μας, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) που συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η παραγγελία γίνεται με την υποβολή αίτησης  ηλεκτρονικά ή στον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης. Το κόστος της παραγγελίας είναι περίπου 2 Ευρώ ανά άρθρο για ταχυδρομική αποστολή.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αποτελεί τόπο συγκέντρωσης, διατήρησης και διάδoσης του επιστημονικού έργου του Τ.Ε.Ε.
Περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο από μελέτες των ομάδων εργασίας και των επιτροπών, καθώς και εισηγήσεις σε ημερίδες και σεμινάρια.
Η αναζήτηση με κριτήρια, όπως θέμα, τίτλος, συγγραφέας κ.λ.π. γίνεται από τη βάση δεδομένων Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ, επιλέγοντας “02.Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ”.

Αναζήτηση

Όλη η συλλογή της Βιβλιοθήκης μας μπορεί να αναζητηθεί στον Συλλογικό κατάλογο Βιβλιοθηκών του ΤΕΕ

Προτάσεις Εμπλουτισμού & Βελτίωσης της Βιβλιοθήκης

Στόχος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών της. Με σεβασμό στην πληροφόρηση, τη γνώση, και κυρίως τις επιστημονικές σας ανάγκες, επιδιώκουμε τη διαρκή ανάπτυξη και την ανανέωση του υλικού μας. Προκειμένου να γίνει η προσπάθειά μας αυτή πιο αποτελεσματική, παρακαλούμε να μας στείλετε τις προτάσεις σας για τον εμπλουτισμό της συλλογής μας, καθώς επίσης και τις απόψεις σας για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συμπληρώστε τα σχετικά έντυπα προτάσεων

και στείλτε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: libr_thess@central.tee.gr