Search
Close this search box.

Ομάδες Εργασίας

Διερεύνηση χάραξης του κάθετου επί της εγνατίας οδικού άξονα Βέροιας - σ.σ.Νάουσας - Σκύδρας

Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας χ.υ.τ.α. αλμυωπιας: προτάσεις βελτιστοποίησης λειτουργίας

Διαχείρηση των επικίνδυνων αποβλήτων

Εκτίμηση υπάρχουσας κατάστασης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση

Οι προοπτικές των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα

Κεφάλαιο Ι

Κεφάλαιο ΙΙ

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Κεφάλαιο IV

Κεφάλαιο V

Κεφάλαιο VI

Κεφάλαιο VII

1. Για την μελέτη του master plan περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας
Δελήμπασης , Ν. , ΤΕΕ – – 1998

2. Αποκατάσταση και αναβίωση ιστορικών κτιρίων και πόλεων από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα στα Βαλκάνια
ΤΕΕ – – 1999

3. Restoration and rehabilitation of historic buildings and towns 18th-20th century in the Balkans
ΤΕΕ – – 1999

4. Εκθεση αρχιτεκτονικού έργου (4η : 1999 : Θεσσαλονίκη)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΤΕΕ – , Εκθεση αρχιτεκτονικού έργου – 1999

5. Διάσωση αρχείου αρχιτεκτονικών σχεδίων της περιόδου μεσοπολέμου στην Θεσσαλονίκη
Θεοχαρίδου , Κ. , ΤΕΕ – – 1999

6. Προσδιορισμός του είδους, του μεγέθους και της ποσότητας των διαγωνισμών τεχνικών έργων, μελετών και κρατικών προμηθειών, των φορέων προκήρυξης, καθώς και των προυποθέσεων συμμετοχής των ελληνικών τεχνικών εταιριών στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία
Φωτεινός , Ι. , ΤΕΕ – – 1999

7. Προβλήματα ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής τεχνικού έργου στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία
Οικονομίδου , Ε. , ΤΕΕ – – 1999

8. Αρχές επέμβασης και προδιαγραφές αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου
Λιλιμπάκη , Μ. , ΤΕΕ – – 2000

9. Έρευνα απασχόλησης μηχανικών ιδιωτικών υπαλλήλων
Καλούτσα , Μ. , ΤΕΕ – – 2000

10. Η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βασίλα , Καλλιόπη , ΤΕΕ – – 2000

11. Επικαιροποίηση της εφαρμογής του Σχεδίου Ξενοκράτης σε περίπτωση ισχυρού σεισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Μάνος , Γεώργιος , ΤΕΕ – – 2000

12. Μεγάλα έργα τεχνικών υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωαννίδης , Γιώργος , ΤΕΕ – , ΤΕΕ – – 2000

1. Τυπολογική ανάλυση ιστορικού κέντρου, και τυπολογία επεμβάσεων στο δημόσιο χώρο
Γερόλυμπου , Α. , ΤΕΕ – – 1995

2.  Επικαιροποίηση της μελέτης αναδιάρθρωσης λεωφορειακών γραμμών Θεσσαλονίκης
Βούγιας , Σ. , ΤΕΕ – – 1995

3. Οι θέσεις του ΤΕΕ-ΤΚΜ για το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης μελετών
Σορτίκος , Κ. , ΤΕΕ – – 1995

4. Τυπολογική ανάλυση ιστορικού κέντρου
Γερόλυμπου , Α. , ΤΕΕ – – 1995

5. Ε.Π.Α. κτηματολόγιο (1995 : Θεσσαλονίκη)
ΤΕΕ – , Ε.Π.Α. κτηματολόγιο – 1995

6. Μεταφορά συντελεστή δόμησης
Τσακίρη , Ε. , ΤΕΕ – – 1996

7. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και νέοι μηχανικοί
Κασιμίδου , Τ. , ΤΕΕ – – 1996

8. Προδιαγραφές μελέτης εσωτερικής οργάνωσης της Γ΄φάσης της ΒΙΠΕΘ για την χωροθέτηση των βιομηχανιών
Χειρακάκη , Μ. , ΤΕΕ – – 1996

9. Μελέτη του χαρτογραφικού υπόβαθρου της πόλης των Σερρών
Μυρωνίδης , Γ. , ΤΕΕ – – 1996

10. Προτάσεις για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Χατζηγώγος , Θεόδωρος , ΤΕΕ – – 1996

11. Ανάπλαση της περιοχής της πρώην ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι
Γαβρά , Ε. , ΤΕΕ – – 1996

12. Καταγραφή νέων επιστημονικών ειδικοτήτων προηγμένης τεχνολογίας και απογραφή μηχανικών
Βαφειάδης , Μ. , ΤΕΕ – – 1996

13. Νέοι μηχανικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ανδρεάδου , Κ. , ΤΕΕ – – 1996

14. Πρόγραμμα πιλότος για το περιβάλλον του Ν. Πέλλας
Ιωαννίδου , Π. , ΤΕΕ – – 1996

1.  Σύνταξη βιβλίου με θέμα τις ατμογόνες εγκαταστάσεις
Αντωνιάδης , Α. , ΤΕΕ – – 1991

2. Χωροθέτηση Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
Ζέϊκου , Πόλυ. , ΤΕΕ – – 1992

3. Η προσπελασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
Γιαννακού , Αθηνά , ΤΕΕ – – 1992

4. Διαχείριση νοσοκομειακών απορριμμάτων ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης
Σεραφειμίδου , Χ. , ΤΕΕ – – 1992

5. Παρουσίαση προγραμμάτων ΟΤΑ για ανακύκλωση στερεών αστικών απορριμμάτων
Λιάτσης , Δ. – 1992

6. Η ελληνική λιπασματοβιομηχανία
Αμοιρόγλου , Α. – 1992

7. Προκήρυξη πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης προσχεδίων του κτιρίου του ΤΕΕ/Τ.Κ.Μ. στη Θεσσαλονίκη
ΤΕΕ – – 1992

8. Εισηγητική μελέτη για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για το Θερμαϊκό Κόλπο
Βαλιούλης , Η. , ΤΕΕ – – 1992

9. Προκαταρτικές μελέτες ανισόπεδων κόμβων και διαβάσεων στη Θεσσαλονίκη
Δαλαβέρας , Α. , ΤΕΕ – – 1992

10. Εκθεση αρχιτεκτονικού έργου (3η : 1992 : Θεσσαλονίκη)
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΤΕΕ – , Δήμος Θεσσαλονίκης , Εκθεση αρχιτεκτονικού έργου – 1992

11. Διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών των μηχανικών σε κανονισμούς που δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Καταγραφή βασικών συγγραμάτων και εγχειριδίων. Καταγραφή προβλημάτων στην τεχνική ορολογία
Αβραμίδης , Ι. , ΤΕΕ – – 1992

12. Καταγραφή των βιομηχανιών και βιοτεχνών του Νομού Πέλλας
Μανδάλης , Δ. , ΤΕΕ – – 1992

13. Καταγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας
Δερμίση , Ν. , ΤΕΕ – – 1992

14. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρβανίτης , Α. , ΤΕΕ – – 1992

15. Καταγραφή βιομηχανιών Κεντρικής Μακεδονίας επεξεργασία οικονομικών στοιχείων
Γιαννέζη , Τ. – 1993

16. Φυσικό αέριο
Δαρδαμάνης , Γ. , ΤΕΕ – – 1993

17. Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (1993 : Θεσσαλονίκη)
ΤΕΕ – , Κτίριο ΤΕΕ-ΤΚΜ – 1993

18. Προδιαγραφές τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΤΑΠ)
Κακλαμάνος , Π. , ΤΕΕ – – 1993

19. Οδηγίες για την προσομοίωση της ελαστικής συμπεριφοράς κτιριακών φορέων και την επίλυση τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
Δουδούμης , Ιωάννης N. , ΤΕΕ – – 1993

20. Καταγραφή των βιομηχανιών και βιοτεχνών του Νομού Ημαθίας
Αδάμου , Δ. , ΤΕΕ – – 1993

21. Για το θέμα της επέκτασης της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης
Βούγιας , Σ. , ΤΕΕ – – 1993

22. Περιβάλλον Θεσσαλονίκης, 1986 – 1992
Κοέν , Α. , ΤΕΕ – – 1993

23. Μελέτη δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης αποχαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων
Λιλιμπάκη , Μ. , ΤΕΕ – – 1993

24. Αγροτικός αναδασμός
Σεϊτανίδης , Θ. , ΤΕΕ – – 1993

25. Ινστιτούτο διαβαλκανικής ανάπτυξης και τεχνικής
Μακρής , Δ. , ΤΕΕ – – 1993

26. Διερεύνηση των πολεοδομικών μηχανισμών κτηματικά ομόλογα και πολεοδόμηση ιδιωτικών εκτάσεων μεγαλυτέρων των 50 στρεμμάτων
Ματίκας , Θ. , ΤΕΕ – – 1993

27. Ενημέρωση για το Ι.Δ.Α.Τ.Ε.Χ
ΤΕΕ – – 1994

28. Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης συστημάτων συμπαραγωγής στην Ελλάδα
Χριστοδούλου , Π. , ΤΕΕ – – 1994

29. Καταγραφή των πολιτιστικών χώρων των περιφερειακών δήμων του Π.Σ.Θ.
Πετρίδου , Κ. , ΤΕΕ – – 1994

30. Καταγραφή και κωδικοποίηση των μεγάλων έργων
Γκεγκλάκου , Αννα , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

31. Καταγραφή των πολιτιστικών χώρων των περιφερειακών δήμων του Π.Σ.Θ.
Αθανασόπουλος , Γ. , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

32. Ιστορικά κτίρια ιστορικοί τόποι στην εντός των τειχών περιοχή της Θεσσαλονίκης
Γεωργιάδου , Στυλιανή , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

33. Αστικός εξοπλισμός και διάκοσμος
Επαμεινώνδας , Ι. , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

34. Θεσσαλονίκη και θάλασσα
Ανδρεάδου , Τ. , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

35. Καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων κοινόχρηστων χώρων
Γοσποδίνη , Α. , ΤΕΕ – , Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης , ΑΠΘ – – 1994
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997

36. Ανάλυση και διερεύνηση θεμάτων συγκοινωνιών και μεταφορών στην Κεντρική Μακεδονία
Κυρατζής , Α. , ΤΕΕ – – 1994

37. Παρατηρήσεις πάνω στο νέο ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό
Πιτιλάκης , Κ. , ΤΕΕ – – 1994

38. Ανάλυση διερεύνηση προτάσεις για βελτίωση του Ν 2229/94
Σορτίκος , Κ. , ΤΕΕ – – 1994

39. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης και Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης
Κουράκης , Α. , ΤΕΕ – – 1994

40. Βασικές έννοιες στατικής δυναμικής και αντισεισμικής μηχανικής των κατασκευών
Αβραμίδης , Ι. , ΤΕΕ – – 1994

41. Πανελλήνια έκθεση μελετών – εφαρμογών για την διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (1994 : θεσσαλονίκη)
ΤΕΕ – , Πανελλήνια έκθεση μελετών – εφαρμογών για την διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς – 1994

42. Προδιαγραφές του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μήνα Θεσσαλονίκης
Γακίδης , Λ. , ΤΕΕ – – 1994

1. Η παρέμβαση του δημόσιου τομέα στην απόκτηση κατοικίας
Γερμανός , Δ. , ΤΕΕ – – 1988

2. Καταγραφή μελετών και εκδηλώσεων
Βρετζάκη , Ε. , ΤΕΕ – – 1988

3. Εκθεση σκοπιμότητας για τον αθλητισμό στο Π.Σ.Θ. ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 1996
Δημητριάδης , Ε. , ΤΕΕ – 1989

4. Τα αποχετευτικά έργα Θεσσαλονίκης
Κρεστενίτης , Ι. , ΤΕΕ – – 1989

5. Διερεύνηση της δυνατότητας προσωρινής λειτουργίας του συστήματος καθαρισμού λυμάτων της Θεσσαλονίκης
Δεληγιάννης , Α. , ΤΕΕ – – 1989

6. Ερευνα για τις ανάγκες επιμόρφωση των μηχανικών
Παυλίδου , Ν. , ΤΕΕ – – 1989

7. Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραμμάτων ανάλυσης διαστασιολόγησης κτιρίων με Η/Υ
Στυλιανίδης , Κ. , ΤΕΕ – – 1989

8. Γλωσσάριο κατασκευών
Μονέδας , Π. , ΤΕΕ – – 1990

9. Επιμόρφωση των μηχανικών
Λαβδάκης , Κ. , ΤΕΕ – – 1990

1. Διάθεση στερεών τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων περιοχής Θεσσαλονίκης
Αμοιρόγλου , Α. , ΤΕΕ – – 1985

2. Ανάπλαση γειτονιάς
Γερμανός , Δ. , ΤΕΕ – – 1985

3. Ρύπανση ατμόσφαιρας Θεσσαλονίκης
Βουλγαράκης , Σ. – 1985

4. Μελέτη θερμικής διάγνωσης και βελτίωσης θερμικής συμπεριφοράς κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Δόρφανης , Ι. , ΤΕΕ – – 1985

5. Αντισεισμικός υπολογισμός με προσεγγιστικές μεθόδους
Σαρηγιάννης , Δ. – 1986

6. Ερευνα σχετικά με την εκπόνηση μελετών του δημοσίου την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα
Μωυσιάδης , Ι. , ΤΕΕ – – 1986

7. Κατάλογος της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ-Τμ. Κ. Μακεδονίας
Βρετζάκη , Ε. , ΤΕΕ – – 1986

8. Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων πόλεως Θεσσαλονίκης και περιαστικής ζώνης
Δαλαβέρας , Α. , ΤΕΕ – – 1986

9. Μελέτη αναδιάρθρωσης λεωφορειακών γραμμών περιοχής Θεσσαλονίκης
Βούγιας , Σ. , ΤΕΕ – – 1987

10. Πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και θεάτρου στο χώρο του Ιεροσπουδαστηρίου των Λαζαριστών στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
Κάστρο , Ε. , ΤΕΕ – – 1987

11. Εκτέλεση και επίβλεψη δημοσίων έργων σύστημα
Λυσσαφίδου , Ε. , ΤΕΕ – – 1987

12. Μελέτη της αντίληψης του περιφερειακού χώρου στη Β. Ελλάδα σε σχέση με την ιεραρχία του δικτύου οικισμών
Λαγόπουλος , Α.Φ. , ΤΕΕ – – 1987

13. Συλλογή βιβλιογραφίας για το περιβάλλον στη Θεσσαλονίκη
Γαβριηλίδης , Π. , ΤΕΕ – – 1987

1. Παρατηρήσεις για το προσχέδιο του νέου Γ.Ο.Κ.
Κουράκης , Α. , ΤΕΕ – – 1982

2. Επαγγελματική κατάσταση μηχανικών Θεσσαλονίκης
Βασιλείου , Ε. , ΤΕΕ – – 1982

3. Προβλήματα των Δήμων και Κοινοτήτων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης
Μιμίδης , Π. , ΤΕΕ – – 1983

4. Μελέτη στάθμευσης στην περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης
Καλέας , Ν. , ΤΕΕ – – 1984

1. Σύνταξη προδιαγραφών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οικοδομικών έργων
Κωνσταντινίδης , Βασ , ΤΕΕ – 1979

2. Χωροθέτηση της βιομηχανίας και βιομηχανική ρύπανση
Ζιώγου , Α. , ΤΕΕ – 1979

3. Μελέτη αξιοποίησης των στοιχείων των τοπογραφικών αρχείων δημόσιων οργανισμών και ιδιωτών και δυνατότητας δημιουργίας αρχείου στο Τ.Ε.Ε.
Τεκνετζή , Θ. , ΤΕΕ – – 1979

4. Μεθοδολογία υπολογισμού των θερμικών απωλειών και θερμομόνωση κτιρίων
Παπαδόπουλος , Μ. , ΤΕΕ – – 1979

5. Μεθόδευση μετάφρασης ξένων τεχνικών βιβλίων και άρθρων
Γιαννόπουλος , Σ. , ΤΕΕ – – 1979

6. Λυόμενα σχολεία Θεσσαλονίκης
Ανδρεαδάκη-Χρονάκη , Ε. , ΤΕΕ – – 1979

7. Η οργάνωση της υγείας στη Β. Ελλάδα
Γκάλα , Ε. , ΤΕΕ – – 1979

8. Το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης
ΤΕΕ – – 1979

9. Το χρονικό του σεισμού της 20 Ιουνίου 1978
ΤΕΕ – – 1979

10. Εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος κανονισμού για τη θερμομόνωση κτιρίων
Παπαδόπουλος , Μ. – 1979

11. Ρυθμιστικό σχέδιο Θεσσαλονίκης
Τσουλουβής , Λ. – 1979

12. Η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία
Ριτζούλης , Γ. , ΤΕΕ – – 1980

13. Μελέτη οικιστικής ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Τσουλουβής , Λ. , ΤΕΕ – – 1981

14. Ιστορικό κέντρο κάτω πόλης Θεσσαλονίκης
Ζαρκάδα , Χ. , ΤΕΕ – – 1981

15. Αποχετευτικό πρόβλημα Θεσσαλονίκης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κομπατσιάρης , Θ. , ΤΕΕ – – 1981

16. Συλλογή και επεξεργασια στοιχείων σχετικά με την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών
Αβδελάς , Αρης , ΤΕΕ – – 1981

1. Δημόσια συζήτηση για το Σ.Ν. περί τεχνικής παιδείας εισηγήσεις και πορίσματα
ΤΕΕ – – 1976

2. Τοπογραφική και ρυμοτομική υποδομή Θεσσαλονίκης
Γκουλγκουντίνας , Β. , ΤΕΕ – – 1976

3. Συμβολή στη μελέτη της οικιστικής πολιτικής
Γαϊτανάκη , Γ. , ΤΕΕ – – 1976

4. Προτεινόμενη βιομηχανική ζώνη Σερρών
Αλεξίου , Χρ. , ΤΕΕ – – 1976

5. Συμβολή στη μελέτη του ΓΟΚ
Ακριτίδης , Σ. , ΤΕΕ – – 1976

6. Αυθαίρετες κατασκευές δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και βιομηχανιών στη Θεσσαλονίκη
Δαγδιλέλης , Λ. , ΤΕΕ – – 1976

7. Συγκέντρωση στοιχείων τεχνικών σπουδών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης
Γεωργιάδης , Σ. , ΤΕΕ – – 1976

8. Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τα βιομηχανικά συγκροτήματα της Κεντρικής Μακεδονίας
Μονέδας , Π. , ΤΕΕ – – 1976

9. Βιομηχανικά συγκροτήματα Θεσ/νίκης, Κεν. Μακεδονίας
Μονέδας , Π. , ΤΕΕ – – 1977

10. Διάθεση απορριμμάτων περιοχής Θεσσαλονίκης
Λέφας , Ι. , ΤΕΕ – – 1977

11. Καταγραφή των νοσηλευτικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης
Αθανασίου , Φ. , ΤΕΕ – – 1977

12. Οργανισμοί κοινής ωφέλειας
Φούντας , Π. , ΤΕΕ – – 1977

13. Κωδικοποίηση όρων δόμησης
ΤΕΕ – – 1977

14. Σχολικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης
Αντωνόπουλος , Κ. , ΤΕΕ – – 1977

15. Συμβολή στην αναμόρφωση του κ.α.μ.π.δ.ε.
ΤΕΕ – – 1977

16. Μελέτη του φαινομένου της διαβρώσεως κονιαμάτων εχόντων ως κονία: σιμέντο υψηλής αντοχής (PORTLAND) σιμέντο ελληνικού τύπου σιμέντο ανθεκτικό έναντι θεϊκών αλάτων και ιπτάμενης τέφρας υπό διαλύματος Na2SO4 ορισμένης περιεκτικότητας και διαλυμάτων MgSO4 και Na2SO4 διαφόρων περιεκτικοτήτων
Βασιλείου , Ν. , ΤΕΕ – – 1977

17. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
Παπαγιαννόπουλος , Α. , ΤΕΕ – – 1978

18. Συμβολή στην επεξεργασία κανονισμών και προδιαγραφών ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Δεληγιάννης , Α. , ΤΕΕ – – 1978

19. Θερμική μόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας στην περιοχή Θεσσαλονίκης
Παπαδόπουλος , Μ. , ΤΕΕ – – 1978

20. Μελέτη των αδρανών υλικών στο χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας
Ακριτίδης , Σ. , ΤΕΕ – – 1978