Διοικούσα Επιτροπή

Σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29/11/19, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός

ΜΕΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΑΛΙΒΑΤΣΗΣ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του τμήματος για κάθε χρόνο που πέρασε.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητά της πάνω σε σοβαρά θέματα.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος.
 • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.
 • Αποφασίζει για όλα της αρμοδιότητάς του Τμήματος, που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία καθώς και για τα θέματα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία.
 • Καθορίζει τα ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος.
 • Συντονίζει το επιστημονικό έργο των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
 • Εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν.
 • Εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 11μελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος. Στη συνέχεια  η Αντιπροσωπεία ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΔΕ, από τα 11 ήδη εκλεγμένα μέλη.

Συνεδριάσεις
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο των γραφείων του Τμήματος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτές, πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογημένα αποφασίζεται να είναι κλειστές.

Σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 23/1/17 και κατά την συνεχιζόμενη της στις 31/1/17, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του ΑΠΘ. Έτος αποφοίτησης το 1990. Είναι πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ από το 2014 ως σήμερα, ενώ διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης από το 1999 – 2005 και μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών από το 2009 -2012.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Εκπαίδευση: Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό πτυχίου 8,29 από την Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Σεπτέμβριος 1980 – Δεκέμβριος 1985). 

ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Ε.Α.Π.
Η Ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας μελετών ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής Δημοσίων Έργων (1995 έως σήμερα)

ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Γιώργος Αναστασιάδης γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1976 και είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ.

ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός. Η διδακτορική του διατριβή έχει διακριθεί πανελλαδικά με το βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» κατηγορίας Έρευνας  επιστήμονα από την περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY.

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΝΩΛΗ ΟΛΓΑ

Δημόσιος υπάλληλος από το 1979 έως σήμερα και υπηρέτησα σε: Κιλκίς, Βόλο, Κιάτο, Κόρινθο, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1979-2005 υπάλληλος στην Υπηρεσία Aποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) και από το 1996 Προϊσταμένη του Τμήματος Αποκατάστασης Ζημιών.

 

ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Πολυτεχνείο της πόλης Βάρνα. Επαναπατρίστηκε το 1982 και εκ τότε ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι πατέρας τριών παιδιών.

ΜΑΝΟΥ ΔΩΡΑ

Απόφοιτος από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών κτιριακών έργων και εσωτερικών χώρων στο Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Κοζάνης κ.ά.

ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας - μελετητής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός – Χωροτάκτης
Διπλωματική εργασία με θέμα "Προσπελάσιμες Πόλεις. Η μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους και σε επιλεγμένες διαδρομές στη Θεσσαλονίκη", με βαθμό 10/10 («Άριστα»).

ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το 1988.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του τμήματος για κάθε χρόνο που πέρασε.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητά της πάνω σε σοβαρά θέματα.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος.
 • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.
 • Αποφασίζει για όλα της αρμοδιότητάς του Τμήματος, που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία καθώς και για τα θέματα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία.
 • Καθορίζει τα ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος.
 • Συντονίζει το επιστημονικό έργο των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
 • Εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν.
 • Εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων.
Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 11μελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος. Στη συνέχεια  η Αντιπροσωπεία ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΔΕ, από τα 11 ήδη εκλεγμένα μέλη.

Συνεδριάσεις
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο των γραφείων του Τμήματος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτές, πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογημένα αποφασίζεται να είναι κλειστές.

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του τμήματος για κάθε χρόνο που πέρασε.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητά της πάνω σε σοβαρά θέματα.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος.
 • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.
 • Αποφασίζει για όλα της αρμοδιότητάς του Τμήματος, που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία καθώς και για τα θέματα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία.
 • Καθορίζει τα ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος.
 • Συντονίζει το επιστημονικό έργο των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
 • Εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν.
 • Εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 11μελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος. Στη συνέχεια  η Αντιπροσωπεία ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΔΕ, από τα 11 ήδη εκλεγμένα μέλη.

Σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τις μυστικές ψηφοφορίες κατά τις ειδικές συνεδριάσεις της «Α» στις 17.3.2014 καθώς και από παραιτήσεις  μελών και τις αντικαταστάσεις τους, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣ Π.Μ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ  Μ.Μ.

ΜΕΛΗ :
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Μ.Μ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ.
ΖΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλκ.Μ.
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Π.Μ.
ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Τ.Μ.
ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Μ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π.Μ.
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγρ.Τ.

Συνεδριάσεις
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο των γραφείων του Τμήματος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτές, πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογημένα αποφασίζεται να είναι κλειστές.

Γενικά
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του τμήματος για κάθε χρόνο που πέρασε.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητά της πάνω σε σοβαρά θέματα.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος.
 • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.
 • Αποφασίζει για όλα της αρμοδιότητάς του Τμήματος, που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία καθώς και για τα θέματα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία.
 • Καθορίζει τα ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος.
 • Συντονίζει το επιστημονικό έργο των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
 • Εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν.
 • Εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 11μελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος. Στη συνέχεια  η Αντιπροσωπεία ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΔΕ, από τα 11 ήδη εκλεγμένα μέλη.

Σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τις μυστικές ψηφοφορίες κατά τις ειδικές συνεδριάσεις της «Α» στις 8.6.2010, 14.6.2010 και 5.7.2010 καθώς και από παραιτήσεις  μελών και τις αντικαταστάσεις τους, είναι η εξής:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
Κονακλίδης Τάσος Π.Μ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
Μίχου Άννα Η.Μ.

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ
Αντιβαλίδης Παναγιώτης Π.Μ.

 ΜΕΛΗ :
Αμανατίδης Άνθιμος Μ.Μ.
Ζώκας Νικόλαος Ηλκ.
Μακράκης- Καραχάλιος Χρυσόστομος ΜΧΠΠ
Μήτρου Δημήτρης Α-Τ.Μ.
Μπίλλιας Πάρις Π.Μ.
Πέρκα Πέτη Π.Μ.
Τσιάφης Ιωάννης  Μ-Η
Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ.

 Συνεδριάσεις
Η ΔΕ καθόρισε με απόφασή της, ως ημέρα συνεδρίασης τη Δευτέρα, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο των γραφείων του Τμήματος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτές, πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογημένα αποφασίζεται να είναι κλειστές.

Γενικά
Η Διοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του Περιφερειακού Τμήματος, για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Καταρτίζει και προτείνει στην Αντιπροσωπεία για έγκριση τα ετήσια προγράμματα επιστημονικής δραστηριότητας και τον προϋπολογισμό.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στην Αντιπροσωπεία οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσης του τμήματος για κάθε χρόνο που πέρασε.
 • Εκτελεί το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει την Αντιπροσωπεία σε κάθε τακτική συνεδρίασή της για τη δραστηριότητά της πάνω σε σοβαρά θέματα.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του Τμήματος.
 • Συνιστά και συγκροτεί τις Μόνιμες Επιτροπές που έχουν εγκριθεί από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος καθώς και τις Έκτακτες Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας.
 • Αποφασίζει για όλα της αρμοδιότητάς του Τμήματος, που δεν χρειάζονται παραπομπή στην Αντιπροσωπεία καθώς και για τα θέματα που της παραπέμπει η Αντιπροσωπεία.
 • Καθορίζει τα ζητήματα λειτουργίας του Τμήματος.
 • Συντονίζει το επιστημονικό έργο των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας.
 • Εκφράζει τις απόψεις του Τμήματος δημόσια μέσω του Προέδρου της ή άλλου μέλους της, ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτήν.
 • Εισηγείται στην Αντιπροσωπεία για τα σχετικά θέματα.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του ΤΕΕ σε συμβούλια, επιτροπές και ομάδες εργασίας των δημόσιων υπηρεσιών και άλλων φορέων.

Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 11μελής και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Αντιπροσωπεία του Τμήματος. Στη συνέχεια  η Αντιπροσωπεία ψηφίζει για την ανάδειξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα της ΔΕ, από τα 11 ήδη εκλεγμένα μέλη.

Σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής
Η σημερινή σύνθεση της Δ.Ε., όπως προέκυψε από τις μυστικές ψηφοφορίες κατά τις ειδικές συνεδριάσεις της «Α» στις 13.3.2007, 2.6.08 και 10.11.08 καθώς και από παραιτήσεις  μελών και τις αντικαταστάσεις τους, είναι η εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΚΟΝΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.Μ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.Μ.

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕ
ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Π.Μ.

ΜΕΛΗ :
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Α-Τ.Μ.
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μ-Η.Μ.
ΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Μ.
ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Τ.Μ.
ΜΙΧΟΥ ΑΝΝΑ Η.Μ.
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ Π.Μ.
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α-Τ.Μ.
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Χ.Μ.

 Συνεδριάσεις
Η ΔΕ καθόρισε με απόφασή της, ως ημέρα συνεδρίασης την Τρίτη, διατηρώντας μία μακρόχρονη παράδοση του Τμήματος, εκτός από έκτακτες περιπτώσεις.
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ πραγματοποιούνται στον 2ο όροφο των γραφείων του Τμήματος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49) και είναι ανοιχτές, πλην ειδικών περιπτώσεων που αιτιολογημένα αποφασίζεται να είναι κλειστές.

Από τη συγκρότηση του οργάνου μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 21 συνεδριάσεις το 2007 (27.3.07, 3.4.07, 24.4.07, 8.5.07, 16.5.07, 5.6.07, 14.6.07, 26.6.07, 10.7.07, 1.8.07,  28.8.07, 18.9.07, 2.10.07, 16.10.07, 30.10.07, 13.11.07, 20.11.07, 7.11.07, 10.12.07, 17.12.07) 25 συνεδριάσεις το 2008 (8.1.08, 22.1.08, 5.2.08, 11.2.08, 4.3.08, 11.3.08, 1.4.08, 15.4.08, 6.5.08, 20.5.08, 10.6.08, 17.6.08, 1.7.08, 15.7.08, 22.7.08, 26.8.08, 2.9.08, 16.9.08, 30.9.08, 10.10.08, 21.10.08, 7.11.08, 25.11.08, 9.12.08, 16.12.08) 30 συνεδριάσεις το 2009 (7.1.09, 13.1.09, 20.1.09, 27.1.09, 3.2.09, 17.2.09, 3.3.09, 10.3.09, 17.3.09, 31.3.09, 14.4.09, 28.4.09, 5.5.09, 12.5.09, 26.5.09, 9.6.09,16.6.09, 23.6.09, 7.7.09, 21.7.09, 25.8.09, 27.8.09 ,7.9.09,22.9.09, 6.10.09, 22.10.09, 2.11.09, 24.11.09, 4.12.09, 22.12.09) και 8 μέχρι σήμερα (2.1.10 , 12.1.10, 1.2.10, 9.2.10, 16.2.10, 2.3.10, 9.3.10 και 23.3.10).

Η επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13.4.2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Αναστολή σύμβασης Π.Φ.Σ. Χαλκιδικής και του ΕΤΑΑ
 2. Λογαριασμός Αλληλεγγύης για την απόσβεση δημόσιου χρέους
 3. 2η εντολή πληρωμής και 2ος λογαριασμός- πιστοποίηση εργασιών έργου «Κατασκευή συνεδριακής αίθουσας & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη»
 4. Αίτημα κας Γ. Κωτίδου για έγκριση για δωρεάν επίβλεψη οικοδομικού έργου
 5. Πανελλαδική απεργία αποχή μηχανικών από 1.4.10 έως 30.4.10
 6. Αιτήματα συλλόγων
 7. Παραλαβή Ο.Ε. με θέμα:  «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί: Η ζωή στην πόλη – Παρεμβάσεις στη μικρή κλίμακα»
 8. Παραλαβή Ο.Ε. με θέμα:  «Εμπορευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης»
 9. Παραλαβή Ο.Ε. με θέμα:  «Η αμυντική βιομηχανία στη Β.Ε. Προβλήματα & Προοπτικές»
 10. Παραλαβή Ο.Ε. με θέμα : «Παρατηρήσεις του σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
 11. Απολογισμός προσυνεδριακής εκδήλωσης HELECO «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
 12. Ορισμός εκπροσώπων
 13. Απολογισμός δραστηριοτήτων ΤΕΘ σχετιζόμενες με την εξεταστική για Α.Α.Ε. Μαρτίου 2010.
TOP