Ακροαματική διαδικασία ΕΟΚΕ- ΕΣΘ για τις οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις ώς μοχλούς ανάπτυξης

/ / Στην Αφετηρία

Πηγή εικόνας: Isabell Schulz

Ακροαματική διαδικασία με θέμα τη δυναμική των οικογενειακών και παραδοσιακών επιχειρήσεων στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής περιφέρειας, συνδιοργανώνουν στις 29 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) κι ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία, στην οποία καλούνται όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα οικονομίας και ανάπτυξης, θα “τρέξει” στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γνωμοδότησης πρωτοβουλίας για το θέμα προς τα θεσμικά  όργανα της Ε.Ε.

Η ακρόαση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «MAKEDONIA PALACE», αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ», από τις 09:00 έως τις 13:00.

Ο βασικός στόχος αυτής της ακροαματικής διαδικασίας είναι  οι αντιπροσωπευτικοί  φορείς  να συζητήσουν τον ρόλο και τις προοπτικές που έχουν οι παραδοσιακές και οικογενειακές επιχειρήσεις, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών και δράσεων.

Οι περισσότερες πολιτικές υποστήριξης των ΜΜΕ στην Ε.Ε. αφορούν -μέχρι σήμερα- τις ΜΜΕ που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία, ενώ μόνον το 7% των πολιτικών αυτών αφορούν οικογενειακές και παραδοσιακές ΜΜΕ. Δεδομένης της πρακτικής αυτής και των νέων μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας στοχεύει στο να ενισχύσει την τελική γνωμοδότηση της Ε.Ο.Κ.Ε., αναφορικά με το υπό συζήτηση θέμα, εμπλουτίζοντάς την με εκείνο το υλικό που θα συνδράμει σε μια πολιτική ενισχυτική για τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το Πρόγραμμα της Ακροαματικής Διαδικασίας στον σύνδεσμο http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.events-and-activities-family-business.