Ανοιξε η διαδικασία για τις συμπράξεις Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Τσέκαρε τι “παίζει” για μηχανικούς

/ / Στην Αφετηρία


“Άνοιξε” η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμπράξεις Erasmus Mundus Joint Master Degrees. Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπαίνοντας ΕΔΩ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: https://eurep.auth.gr/el/programmes/erasmus_mundus

Τα Erasmus Mundus Joint Master Degrees είναι ολοκληρωμένα διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου 60, 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων), που υλοποιούνται από διεθνείς Ομίλους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και –κατά περίπτωση– από άλλους εκπαιδευτικούς και/ή μη-εκπαιδευτικούς φορείς εταίρους με ιδιαίτερη εμπειρία και ενδιαφέρον στα πεδία σπουδών/επαγγελματικούς τομείς που καλύπτονται από το κοινό πρόγραμμα.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στους Ομίλους, θα πρέπει να μπορούν να απονέμουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίοι να αναγνωρίζονται πλήρως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Οι όμιλοι αποτελούνται από:

  • Αιτούντα οργανισμό/συντονιστή
  • Εταίρους
  • Συνδεδεμένους εταίρους (προαιρετικό)

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός EMKMΠ οδηγεί είτε στην απονομή ενός κοινού τίτλου σπουδών (ένας ενιαίος τίτλος ο οποίος απονέμεται από τουλάχιστον δύο Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από δύο διαφορετικά Ιδρύματα χωρών του Προγράμματος και τα οποία αναγνωρίζονται πλήρως στις εν λόγω χώρες) είτε στην απονομή πολλαπλών τίτλων σπουδών (τουλάχιστον δύο τίτλων σπουδών από Ιδρύματα δύο διαφορετικών χωρών του Προγράμματος και τα οποία αναγνωρίζονται πλήρως στις εν λόγω χώρες). Ο τίτλος που απονέμεται κατόπιν ολοκλήρωσης ενός EMKMΠ, θα πρέπει να αναγνωρίζεται πλήρως από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές των χωρών στις οποίες εδρεύουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επικοινωνία: Σοφία Φούρλαρη, eurep-projects@auth.gr

Κι έχει αρκετά προγράμματα που αφορούν μηχανικούς. Τσέκαρέ τα και δες και τα λινκς.

Title of Masters CourseProject DescriptionCourse WebsiteCoMEM – Erasmus Mundus MSC Coastal and Marine Engineering and Management http://www.ntnu.edu/studies/mscomem

EMERALD – Master Course in Georesources Engineering http://em-georesources.eu

EMMCMSP – Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning http://www.iuav.it/

EMM-Nano – Erasmus Mundus Master in Nanoscience and Nanotechnology http://www.emm-nano.org

EMSHIP – European Education in Advanced Ship Design http://www.emship.eu/

EMSE – European Masters Programme in Software Engineering http://em-se.eu/

EU4M – EMMC Mechatronic Engineering http://www.eu4m.eu

EUROPHOTONICS – Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics www.europhotonics.org

IMFSE – International Master of Science in Fire Safety Engineering http://www.imfse.ugent.be/

MAMASELF – Master in material science exploring European large scale facilities https://www.mamaself.eu/

MATHMODS – Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications http://www.mathmods.eu/

MEEES – Masters in Earthquake Engineering and Engineering Seismology www.meees.org

MUNDUS URBANO – Master of Science in International Cooperation and Urban Development http://www.mundus-urbano.eu/

SPACEMASTER – EMMC in Space Science and Technology www.spacemaster.eu

STEPS – Erasmus Mundus Joint Master Degree in Sustainable Transportation and Electrical Power Systems http://www.emmcsteps.eu/inicio

TRIBOS – Joint European master in tribology of surfaces and interfaces https://www.master-tribos.eu/