Σε ένα τμήμα της Near West Side του Σικάγου, το μέσο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στα 104.000 δολάρια. Σε ένα άλλο τμήμα, το οποίο απέχει από το πρωί περίπου ένα μίλι μόνο, δεν ξεπερνά τα 20.000 δολάρια. Πρόσφατα, ο  Αυστριακός designer Herwig Scherabon οπτικοποίησε τις τεράστιες εισοδηματικές διαφορές σε τρεις πολύ ιδιαίτερους χάρτες του Σικάγου, του