Ποτέ πριν στην ιστορία της η ανθρωπότητα δεν έχει ζήσει σε έναν κόσμο τόσο αστικοποιημένο. Η άσφαλτος και το σκυρόδεμα απλώνονται παντού, το νερό ρέει αόρατο υπογείως στις περισσότερες περιπτώσεις, το γυαλί και ο χάλυβας γυαλίζουν στον ήλιο. Η αστική επέκταση είναι ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της περιόδου που τόσο επιτυχημένα απέκτησε πρόσφατα τον