Τη δυνατότητα να αποκτήσουν εργαλεία, που θα τους βοηθήσουν ν΄αναπτυχθούν επιχειρηματικά, προσφέρει για ακόμη μια χρονιά στους ενδιαφερόμενος το πρόγραμμα του VentureGarden. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece στην Αθήνα και το Anatolia School of Business του American College of Thessaloniki (ACT), με τη στήριξη της