Η ιστορία δείχνει ότι οι πόλεις τείνουν να αγκαλιάζουν τις διεθνείς ευκαιρίες σε κύματα και κύκλους. Κι ότι έχουν την τάση να συμμετέχουν σε συλλογικά κινήματα ή δίκτυα, προκειμένου να αξιοποιήσουν νέες συνθήκες. Η δε απόσυρσή τους από έναν παγκόσμιο προσανατολισμό συχνά βιώνεται από κοινού με άλλα αστικά κέντρα, καθώς όταν οι συνθήκες αλλάζουν, συνήθως