Μπορεί οι λέξεις “software” και “hardware” -λογισμικό και υλισμικό- να φέρνουν στο μυαλό ολόκληρες στρατιές ανδρών, αλλά το πρώτο πρόγραμμα για υπολογιστή ήταν δημιούργημα μιας γυναίκας και μάλιστα σε εποχές που ουδείς θα το περίμενε. Ο λόγος για την Αυγούστα Αντα Κινγκ, κόμισσα του Λάβλεϊς και κόρη του γνωστού φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα,  η οποία έμεινε
Τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση φορητών συσκευών στην Ευρώπη ενώνουν η Google, η Bertelsmann και to κέντρο e-teaming Udacity. Επίσης συνεργάζονται στην προετοιμασία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των νέων ανθρώπων που εισέρχονται στον επαγγελματικό τομέα μέσω της παροχής σε αυτούς της δυνατότητας να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται και οι οποίες