Συνάντηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Κώστα Καγγελίδη, είχαν τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας στην τελευταία συνεδρίαση της Μ.Ε. για το 2017. Η συνάντηση εντασσόταν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΜΕ Ανταγωνιστικότητας-Επιχειρηματικότητας-Καινοτομίας για συναντήσεις με αναπτυξιακούς και επιχειρηματικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα
Να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων που θα υλοποιήσει, καλεί τους δικαιούχους, ηλικίας 18 έως 24 ετών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) ώς συνδικαιούχος με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, ο ΣΕΠΒΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για