Ένα σχολείο για την Γκάνα

Ένα σχολείο για την Γκάνα   “People are the basis of every piece of work.” Francis Kéré   Των: Λήδα Λιούπη [πτυχιούχος (Νοέμβριος 2016) αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ] και Παναγιώτα Στεργιοπούλου [τελειόφοιτη αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ]     Το άρθρο αναφέρεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας σχολικής αίθουσας, τμήμα ενός σχολικού συγκροτήματος σε ένα αγροτικό χωριό
Η ισχύς της εθνικής οικονομίας μιας χώρας και η ζωτικότητα της κοινωνίας της εξαρτώνται από την ποιότητα των σχολείων της. Γιατί λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι επενδύει αδρά στο εκπαιδευτικό του σύστημα, μένει πίσω από τον ανταγωνισμό ώς προς τις επιδόσεις των μαθητών; Σύμφωνα με την αξιολόγηση της μελέτης PISA του 2012 του Οργανισμού Οικονομικής